Sök
Stäng denna sökruta.

Replik: ”Vi stöttar våra gamla kollegor i kampen för att behålla specialflyget på Malmen”

Ingvar Jäderlind, fd ordförande för Malmens officersförening, och Hans-Bertil Karlsson, fd kompanichef på specialflyget.

Foto: Saab.

I juni 2022 tecknade FMV avtal med Saab om köp av två spanings- och ledningsflygplan. Flygplanen, som får den svenska beteckningen S 106, är en vidareutveckling av Saabs GlobalEye.
Detta är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”Dorians” insändare i Officerstidningen angående framtida placering av nya radarspanings- och ledningsflygplanet, S 106 Globaleye, och specialflygskvadron: 
Den utredning som gjordes 1997, som utmynnade i att placeringen av specialflygskvadron på Malmen i Linköping var mest lönsam och praktisk, är ännu mer relevant i dag. Vi kan också slå fast att insändarskribentens Dorians allmänt hållna skrivningar om placering i Mälardalen egentligen, som alla vet, är fråga om Uppsala och Upplands flygflottilj, F 16.

Då, 1997, som nu tar man till alla argument för att flytta specialflyget till F 16. Då för att F 16 riskerade att läggas ner (även om detta inte var officiellt vid tillfället). I dag för att man till varje pris måste försöka få en meningsfull verksamhet på en nyupprättad flygflottilj. Vi vill bemöta ett antal punkter som ”Dorian” framför till F 16:s fördel och till Linköping och Malmens nackdel.

Det saknas helt ekonomiska aspekter på lokaliseringen. 1997 kom man fram till att det skulle bli för dyrt att flytta, det är definitivt inte billigare i dag. Ny hangar måste byggas på båda platserna och det är sannolikt dyrare på F 16, bland annat beroende på markförhållandena där, vilket framkom i förra utredningen.

Det framförs att möjligheter för en partner att få ett arbete skulle vara bättre i storstadsregionen, Uppsala i detta fall. Linköping är också en storstadsregion, som är lika stor och med universitet, universitetssjukhus, Saab samt flera statliga verk, där det finns gott om arbetstillfällen. Linköping har ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter så det borde inte vara mindre attraktivt att bo där även om innevånarna i runt Mälardalen tycks tro att allt utanför den regionen är ett obeboeligt mörker.

» Rent tekniskt talar allt för en lokalisering på Malmen. Här finns en uppbyggd infrastruktur med ett mycket gott samarbete mellan Helikopterflottiljen, Flygskolan, FMV:s provdelar och närheten till Saab. «

Rent tekniskt talar allt för en lokalisering på Malmen. Här finns en uppbyggd infrastruktur med ett mycket gott samarbete mellan Helikopterflottiljen, Flygskolan, FMV:s provdelar och närheten till Saab. Dessutom finns en civil flygteknikerskola i Linköping, på Malmen.

Saabs svar på placering av Specialflygsskvadron och S 106 är som väntat, att det för dem inte spelar någon roll. Specialflyg är en kund till Saab och i fråga om placering av detta flygsystem är det givet att Saab inte kommer att ha en åsikt i ärendet. Vi kan dock belysa de belastningar en placering i Uppsala skulle kunna innebära.

Saab bygger och utvecklar GlobalEye och deras insatser kommer under lång tid att krävas där verksamheten opererar. I Linköping finns Saab en kvart bort. Vid en placering av S106 på annan ort kommer personal behöva åka mellan orterna för stöttning vilket kommer att kosta både tid och pengar, något som i slutändan Försvarsmakten behöver bekosta.  

I dag råder brist på både piloter och teknisk personal inom flygvapnet och då måste man vara rädd om och värna den kompetenta personal man har och den kunskap som finns uppbyggd på Malmen. Övervägande delen av den personalen kommer inte att flytta med till Uppsala är vår bedömning. Flygtekniker växer inte på träd och man hämtar dem inte ute på gatan. I detta fall inte ens direkt från utbildningen. Det krävs fem till åtta års utbildning och praktik sam, inte minst, inhämtande av erfarenheter från äldre kollegor och mentorer.

I det säkerhetsläge som Sverige och Europa befinner sig i just nu, och som sannolikt kommer att råda inom överskådlig tid, är det fel tidpunkt att riva upp en fungerande verksamhet och sprida oro bland anställda och därmed riskera avhopp i förtid. Militärstrategiskt finns, som vi kan se, inget som talar mer för F 16 än Malmen.

» I dag råder brist på både piloter och teknisk personal inom flygvapnet och då måste man vara rädd om och värna den kompetenta personal man har. «

Det har även i andra sammanhang framförts att Malmens miljötillstånd skulle utgöra ett hinder för placeringen där, men inget talar för att det skulle vara miljövänligare eller lättare i Uppsala.

Det framförs hur viktigt det är att värna om personalen och deras bästa. Det rimmar dåligt med att en chef inom flygvapnet, utifrån vad vi har fått höra, förbjuder anställda att delta vid hans möte med Linköpingspolitiker. Vid samma tillfälle ska samma chef ha framfört att Malmen saknar plats för bygge av ny hangar. Detta stämmer inte, plats finns.

Ytterligare ett argument som han framförde vid detta möte är att det kommer att bullra mer i Linköping om specialflyget är kvar. Dåligt argument i ett Linköping där alla nuvarande innevånare alltid levt med flygplansljud och i många fall även är helt beroende av det för sin försörjning.

Vi var båda med och var starkt engagerade i samband med den förra utredningen och kan inte låta bli att lägga oss i debatten, även om vi som pensionärer inte är direkt berörda längre. Då framfördes argument som saknade täckning och var helt tagna ur luften. I vissa fall framfördes rena lögner, allt för att specialflygskvadron till varje pris skulle lokaliseras till F 16.

Vi hoppas slippa se sådant nu och att beslut fattas utan prestige och med fakta som grund. Dessutom att det blir bäst för personalen, verksamheten, flygvapnet och Sverige.

Vi vill med detta inlägg i debatten visa att vi stöttar våra gamla arbetskamrater i deras kamp för att fortsatt behålla specialflyget på Malmen. Med våra tidigare erfarenheter håller vi fortlöpande kontakt med berörda politiker och andra ”makthavare” som kan tänkas påverka beslutet.

Ingvar Jäderlind

Före detta ordförande för Malmens officersförening, Officersförbundets lokala förening.

Hans-Bertil Karlsson

Före detta kompanichef på specialflyget.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet