Sök
Stäng denna sökruta.

Här når du Försvarsmakten

Officerstidningen är Officersförbundets medlemstidning som utkommer 6 gånger om året. Våra läsare är en aktiv och attraktiv målgrupp som är vana att fatta beslut, samarbeta och att motivera andra. De återfinns på arbetsledande roller inom Försvarsmaktens alla olika grenar; armén, flyget och marinen.

 

Hos oss ges en unik möjlighet att nå alla medlemmar, beslutsfattare och inköpare på FMV (Försvarets Materialverk), FRA (Försvarets Radioanstalt), FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) och FortV (Fortifikationsverket). Ditt budskap syns i ett redaktionellt sammanhang med ett högt förtroende hos läsarna. Tidningen distribueras också till politiker och media och har fått en allt tydligare roll i den svenska försvarspolitiska debatten. Upplaga 21 000 exemplar.

Annonsbokning:
Robin Zackrisson
08-442 00 13
E-post officerstidningen@bs-media.se

Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32
116 21 Stockholm
Telefon vxl. 08-10 39 20
Hemsida www.bs-media.se

Mer information om annonsstorlekar och prislista finns här.

Materialinformation:
Tryckfärdig högupplöst PDF med inbäddade typsnitt eller textkonturer. Bilder och logotyper bör hålla en upplösning om 300 dpi samt vara i CMYK.

Officerstidningen.se:
Vår hemsida har fortsatt utvecklas och ger läsarna en tätare nyhetsuppdatering mellan tryckta utgåvor. Den ger också dig som annonsör och ditt budskap nya möjligheter att synas och nå målgruppen.

Leverans: officerstidningen@bs-media.se

Tryckeri: Ljungbergs Tryckeri AB

Upplaga: 21.000 exemplar

Behöver du hjälp?
Hör av dig i god tid innan sista materialdag så kan vi hjälpa dig med annonsframställning.

Format och pris
1/1-sida (215 x 280 mm + 3 mm utfall) 23.900 kr, 2:a, 3:e omslag 29.900 kr
Baksida (215 x 240 mm + 3 mm utfall) 29.900 kr
1/2-sida liggande (190 x 118 mm, utfallande 215 x 138 mm) 14.500 kr
1/2-sida stående (92 x 245 mm, utfallande 105 x 280 mm + 3 mm utfall) 14.500 kr
1/4-sida
(92 x 118 mm, utfallande 105 x 138 mm + 3 mm utfall) 9.500 kr
Uppslag: (430 x 280 mm + 3 mm utfall) 37.000 kr

Begärd placering 10% tillägg.

Bilagor offereras separat utifrån vikt.

Format och pris, webb
Artikelflöde:
852 x 262 px, 8.500 kr / mån
Sidopanel: 271 x 271 px, 6.500 kr / mån

Tidningen är befriad från moms och reklamskatt.