Sök
Stäng denna sökruta.

Förbundets kurser för förtroendevalda under våren

Som förtroendevald i Officersförbundet finns en rad möjligheter att fördjupa dina kunskaper. Besök officersforbundet.se/kurser för mer information och anmälan.

Cecilia Gustafsson
Istock

Grundkurs i avtal och arbetsrätt

Kurs om de kollektivavtal och lagar som finns bland annat arbetstidsavtalet och rörlighetsavtalet, LAS (Lagen som anställningsskydd) och MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet). Kursen är uppdelad i två delar. Den första delen består av teoretiska studier som genomförs via dator på distans. Den andra delen består av att vi under tre dagar träffas för att applicera de teoretiska studierna i praktiken. 

Tid & plats: 23–25 maj på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälningsdag 19 april.

Kurs för högre chefer

Kursen ger verktyg för chefer att på ett bättre sätt följa lagar, kollektivavtal och styrande dokument. Under kursen belyser vi den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen och tar även upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsorganisationens betydelse. Dessutom ges en aktuell bild av förhandlingsläget samt vilka aktuella frågor som förbundet jobbar med.  

Tid och plats:  28 februari på Officersförbundets kansli på Sturegatan 15 i Stockholm. Sista anmälningsdag 25 januari.

Arbetsmiljökurs

Försvarsmakten är under tillväxt och det finns stora utmaningar. Påfrestningar på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg finns det? Vilket ansvar har chefen? Dessa och många andra frågor får svar under kursens tre dagar. Vi tar avstamp i lagar och avtal och ägnar mycket tid åt att diskutera vardagsnära arbetsmiljöfall. 

Tid och plats: 1–3 mars på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälningsdag 25 januari.

OSA-kurs

Tvådagars kurs med diskussioner och erfarenhetsutbyten om föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö om hur man tar sig an ärenden kring arbetsmiljö.

Tid och plats: 28–29 mars på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälningsdag 22 februari. 

Kurs för ledamot i OrgE Personal­försörjningsnämnd (PFN)

Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd och behandlar Försvarsmaktens personalförsörjning, skolsystem, regelverk och styrdokument. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas av fackliga ledamöter.

Tid och plats: 12–13 april på Quality Hotel Win i Haninge. Sista anmälningsdag 8 mars. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet