Sök
Stäng denna sökruta.

Förbundet tar strid – 27 avslutade tvister

Under hösten och vintern har förbundet avslutat 27 tvister. 75 medlemmar får skadestånd på totalt cirka 590.000 kronor.

Cecilia Gustafsson

Av 27 tvister handlar nio om att Försvarsmakten har betalat ut felaktiga löner och ersättningar. OF Amf har påkallat en tvist för att arbetsgivaren på Amf 1 inte har följt kollektivavtal om lönesättning när 64 GSS/K inte har fått höjd lön. De 64 medlemmarna får retroaktivt totalt cirka 400.000 kronor.

– Facket vill att arbetsgivaren ska följa och stå upp för de kollektivavtal som vi tillsammans har kommit överens om. När arbetsgivaren tyvärr inte gör det så måste vi påkalla tvist så att, som i det här fallet, medlemmarna får rätt lön, säger Karl-Johan Boberg, ordförande i OF Amf.

Facket vill att arbetsgivaren ska följa och stå upp för de kollektivavtal som vi tillsammans har kommit överens om.

De övriga tvisterna om felaktiga löner och ersättningar omfattar; ytterligare två medlemmar på Amf 1; fem medlemmar på Luftstridsskolan; en medlem på Försvarsmaktens Tekniska skola; en på MR S; en på Första ubåtsflottiljen samt en medlem på F 17. 

Så fungerar tvisterna

Det är främst de förtroendevalda på förbanden som påkallar tvisteförhandling när de anser att arbetsgivaren har brutit mot ett kollektivavtal eller en lag. Då sker tvisteförhandling mellan förbundet och Försvarsmakten på Försvarsmaktsnivå. Om parterna inte kommer överens går tvisten vidare från det som inom staten kallas för lokal till central nivå. Då sker tvisteförhandlingen mellan förbundet och Arbetsgivarverket. Om parterna fortfarande inte kan komma överens kan tvisten gå vidare till Arbetsdomstolen som får avgöra den.

– Det här är ett bra och viktig skäl att vara med i förbundet. När något går fel så hjälper vi våra medlemmar, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare.

Nio tvister om Arbetstidsavtalet

Åtta av tvisterna handlar om att medlemmar har haft för mycket övertid eller jour. Tvisterna omfattar elva medlemmar på Livgardet; två på Fjärde Sjöstridsflottiljen; två på Amf 1; en på F 7 samt en på Försvarsmaktens Tekniska Skola. Förbundet får totalt 79 000 kronor i skadestånd.

Ytterligare en tvist handlar om att Lednings-regementet inte har förhandlat omplaneringslistor. Förbundet får därför skadestånd på 25 000 kronor.

Sju tvister om Rörlighetsavtalet

I samtliga tvister har arbetsgivaren inte -informerat officersföreningarna om anvisat boende. Fyra tvister rör Amf 1, en tvist rör F 16 och två tvister rör F 17. Förbundet får totalt 80.000 kronor i skadestånd.

En tvist om brott mot Samverkansavtalet

Amf 4 har inte samverkat verksamhetsordern för 2024, men skrivit i ordern att de har samverkat. Förbundet får 15.000 kronor i skadestånd. Kadettersättningen är ytterligare en avslutad tvist under vintern. Läs mer om den på detta uppslag.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet