Sök
Stäng denna sökruta.

Tvist om kadettersättning löst – 1,4 miljoner till Officersförbundets medlemmar

I oktober förra året påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten om kadettersättning. Nu har förbundet och Arbetsgivarverket kommit överens om att 282 kadetter som är medlemmar i förbundet får sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning av Försvarsmakten.

Josefine Owetz
Officersförbundet och Arbetsgivarverket har kommit överens om att de berörda kadettmedlemmarna får 5 000 kronor i ersättning var. Eftersom det handlar om 282 medlemmar som berörs rör det sig om sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning.

I höstas gick kadetter ut i ett öppet brev som riktade sig till ÖB Micael Bydén och Försvarsmaktens utbildningschef Michael Cherinet. I brevet, som publicerades i Officerstidningen, kritiserade kadetterna Försvarsmaktens beslut att höja bruttolöneavdraget för de officersaspiranter som läser grundläggande officersutbildning med särskilda förmåner.

I oktober påkallade Officersförbundet tvisteförhandling med Försvarsmakten om beslutet. Under förhandlingen kom Officersförbundet och Försvarsmakten inte överens, vilket ledde till att tvisten gick upp till central nivå. Det innebar att Officersförbundet förhandlade med Arbetsgivarverket.

I dag kom förbundet och Arbetsgivarverket överens om att de berörda kadettmedlemmarna får 5 000 kronor i ersättning var. Eftersom det handlar om 282 medlemmar rör det sig om sammanlagt 1,4 miljoner kronor i ersättning av Försvarsmakten, skriver Officersförbundet i en artikel

– I stället för att fastna i en utdragen juridisk process kunde vi genom konstruktiva förhandlingsmöten hitta en gemensam lösning på tvisten, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för Officersförbundets tvister, i artikeln. 

» Tack vare att våra medlemmar har engagerat sig i frågan och att förbundet har drivit det vidare så når vi det här resultatet för dessa medlemmar. «

Stefan Morin, Officersförbundets förbundsordförande, är nöjd med att tvisten om kadettersättningar nu har blivit löst.

– Det här visar verkligen på vinsten med ett fackligt medlemskap. Tack vare att våra medlemmar har engagerat sig i frågan och att förbundet har drivit det vidare så når vi det här resultatet för dessa medlemmar, säger Stefan Morin, förbundsorförande, i artikeln på förbundets webbplats.

Försvarsmaktens utbildningschef Michael Cherinet kommenterar beskedet så här: ”Jag är glad över att vi har lyckats enas om den här lösningen. Med detta vill vi visa att vi har lyssnat på aspiranterna och att de betyder mycket för Försvarsmakten”, skriver han i en kommentar till Officerstidningen.

I en skriftlig följdfråga skriver Officerstidningen:

Ni skriver i en artikel på Emilia och säger i kommentaren att Försvarsmakten och förbundet enats om en överenskommelse. Dock enades ju inte parterna, varför frågan gick vidare upp till Arbetsgivarverket – där tvisten löstes. Tycker ni inte att det blir missvisande att då säga att ni har lyssnat på aspiranterna och skriva i myndighetens kommunikation att FM och förbundet enats?”


Cherinet svarar skriftligen: ”Det är den normala ordningen för en tvisteförhandling att den först genomförs lokalt på Försvarsmakten och sedan centralt av Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket driver dock den centrala tvisteförhandlingen för Försvarsmaktens räkning i dialog med Försvarsmakten. Försvarsmakten ser inte formuleringarna som gjorts som missvisande”, skriver Michael Cherinet till Officerstidningen. 

Engångspremien riktas till de officersaspiranter som var antagna till eller hade påbörjat utbildningen före det tillfälle förordningsändringen trädde i kraft, det vill säga 16 mars 2023.

”Att studera med bibehållen lön är förmånligt, men vi är medvetna om att beslutet om förändringarna i dagersättningen fattades sent och beklagar det. I efterhand kan vi konstatera att vi borde haft övergångsregler. Vi hade också önskat att vi kunnat vara tydligare och snabbare med informationen”, skriver Michael Cherinet vidare i kommentaren.

Samtliga aspiranter som läser med särskilda förmåner kommer att få premien, oavsett om de har fackligt medlemskap i Officersförbundet eller i annat förbund eller är oorganiserade.

Premien på 5 000 kronor är skattepliktig.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet