Sök
Stäng denna sökruta.

Öppet brev till generalerna Bydén och Cherinet från kadetter

Nyligen fattade Försvarsmakten beslut om att höja bruttolöneavdraget för de officersaspiranter som läser grundläggande officersutbildning med särskilda förmåner. I ett öppet brev skriver kadetter från de flesta av Försvarsmakten skolor om det omfattande missnöje som uppstått över detta beslut.

Kadetter på flera av Försvarsmaktens skolor
Detta är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har inte undgått oss officersaspiranter att det nyligen fattades ett beslut om att höja bruttolöneavdraget för de aspiranter som läser grundläggande officersutbildning med särskilda förmåner. 

Den 16 mars beslutade Sveriges regering att dagersättningen för officersaspiranter höjs från 140 kronor om dagen till 175 kronor, och ändringen trädde i kraft den 2 maj. Det är dessa ingångsvärden som årets nyinryckta aspiranter accepterade när de bekräftade sin plats på skolan. 175 kr i dagersättning och ett löneavdrag om 6 000 kr. Detta bekräftades så sent som den 20 maj av lönehandläggare på Försvarsmaktens HR-Centrum. 

En vecka efter det att skolornas startat beslutas att löneavdraget ska höjas till 7 500 kr och att detta träder i kraft 1 september. Detta får officersaspiranterna reda på genom sociala medier. Samverkan med berörda fackförbund uteblev, enligt Officersförbundet. Någon intern eller direkt kommunikation om beslutet gjordes inte heller till oss berörda.

Detta har lett till ett omfattande missnöje hos oss officersaspiranter. Vi känner oss lurade och är besvikna över att Försvarsmakten inte håller ingångna avtal. Vi vill därför uppmana generalmajor Michael Cherinet att ompröva detta beslut då vi anser att det är grundat på bristfällig argumentation och ett icke acceptabelt tillvägagångssätt.

Den 15 september klargör general Cherinet via Emilia: ”Jag förstår att detta lett till att några kan ha intecknat den höjda kadettersättningen som en löneökning”. 

Det är inget tvivel om att både inneliggande och nyinrycka aspirantkullar tolkat regeringens beslut precis så, som en ökning av vårt arvode. Att få studera med lön är absolut en stor förmån, men bara därför är det inte acceptabelt att utan förvarning höja löneavdraget för särskilda förmåner och därmed eliminera riksdagens höjning.

I den dagorder som utfärdats av överbefälhavare Micael Bydén den 18 augusti 2022, påpekar generalen att Försvarsmakten måste stärka sitt erbjudande på den öppna arbetsmarknaden för att kunna hävda sitt erbjudande som en konkurrenskraftig arbetsgivare. 

Det poängteras att Försvarsmaktens erbjudande ska stå i relation till de uppoffringar och krav som ställs på den enskilde och närstående. Automatiskt dyker följande fråga upp för berörda officersaspiranter: Hur kan detta beslut, som leder till en minskad ersättning, överensstämma med general Bydéns tidigare målsättning? 

Flertalet officersaspiranter har påpekat att det här beslutet är orimligt, oansvarigt och obegripligt på sina skolor gentemot respektive skolledning.  När soldater inom Försvarsmakten väljer att studera till officerare gör de givetvis en analys av förmåner, krav och villkor.

Ett av villkoren var att få sin GSS-lön med ett bruttolöneavdrag på 6 000 kronor, vilket nu har höjts till 7 500 kronor. Alltså 1 500 kronor mindre i månatlig ersättning. Totalt över hela studietiden är detta 27 000 kr före skatt för en person som behöver lämna sin familj och sitt boende för att flytta till en helt annan del av landet. Det är inte bara en försämring varje månad, den pensionsgrundande inkomsten påverkas också.

» Att arbetsgivaren därefter förändrar förmånerna till vår nackdel utan förvarning, och dessutom med usel intern information, upplevs som oseriöst och ej förtroendeingivande. «

För att återkoppla till ÖB:s tidigare dagorder och de ökade anslagen Försvarsmakten givits för att kunna prioritera sin personal, måste det inkonsekventa handlandet i detta ställningstagande belysas.

Vi officersaspiranter har sökt utbildning utifrån den information Försvarsmakten givit och lockat oss med. Att arbetsgivaren därefter förändrar förmånerna till vår nackdel utan förvarning, och dessutom med usel intern information, upplevs som oseriöst och ej förtroendeingivande.  

Visserligen skulle det kunna hävdas att den ersättning kadetterna får nu är betydligt högre än vad civila som studerar på andra högskolor och universitet erhåller. Det argumentet faller däremot platt då specialistofficersutbildningen i Försvarsmakten inte är en civil utbildning, utan en intern vidareutbildning. 

Kadetten får inte några högskolepoäng och utbildningen sker ofta med högre ställda krav än på civila högskolor, då kadetten inte är arbetstidsreglerad och ibland förväntas arbeta på obekväma arbetstider. 

Beslutet i sig motiveras med att kadetter, när de återvänder till sina respektive förband, kan få en lägre lön än vad de erhåller i ersättning under utbildningen. I ett sådant scenario borde prioriteringen ligga i att förändra den rådande kulturen av att inte värdesätta kompetensen och prestationerna kopplat till individen. 

Lönen i Försvarsmakten ska vara kopplad till de kvalifikationer varje individ anses ha, och en person som har så pass bra förmåner som kadett för att få en lönesänkning ute på förbanden torde inte få det från första början. Det upplevs som en paradox bland många kadetter att spetskompetens inte verkar premieras. Kadetten kommer dessutom i slutändan, oavsett om dennes lön sänks på förbanden eller inte, få en lägre lön här och nu då detta nya bruttolöneavdrag faktiskt har implementerats. 

Strofen “personalen är Försvarsmaktens i särklass viktigaste resurs” ljuder som ett tomt och ihåligt eko i skolans korridorer. De flesta av landets skolor för specialistofficerare har sedan tidigare stora svårigheter att fylla sina utbildningsplatser. Med 10 000 värnpliktiga 2030, ett Natomedlemskap för dörren och med en ökad försvarsbudget behövs många nya officerare.

» Strofen “personalen är Försvarsmaktens i särklass viktigaste resurs” ljuder som ett tomt och ihåligt eko i skolans korridorer. «

Under vår utbildning får vi lära oss att Försvarsmaktens värdegrund vilar på öppenhet, resultat och ansvar. Att några veckor in i utbildningen ändra ersättningen för studierna taktar inte mot det.

Därför ber vi ÖB att revidera det här beslutet då man gång på gång trycker på att Försvarsmakten ska vara en attraktiv arbetsgivare som ser personalen som sin viktigaste resurs.

Det är dags att leva upp till de orden nu.

Kadetter på:

Sjöstridsskolan, ROU & SOU/2023 
Ledningsstridsskolan, SOU & ROU
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum/Tolkskolan, SOU & ROU
Logistikskolan, SOU 
Artilleristridsskolan, ROU
Markstridsskolan, SOU & ROU
Luftvärnets stridsskola, SOU
Militärhögskolan Halmstad, SOU & ROU 23/24

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet