Sök
Stäng denna sökruta.

Officersförbundet avslutade samverkan om trebefälssystemet i oenighet

På onsdagseftermiddagen genomfördes den formella samverkan med Försvarsmakten angående slutligt införande av trebefälssystemet. Officersförbundet avslutade samverkan i oenighet. Förbundet har också begärt ytterligare ett möte med Försvarsmakten för att diskutera huruvida en tvingande omgalonering är förenlig med arbetsrätten.

Josefine Owetz

Försvarsmakten vill slutföra införandet av trebefälssystemet och en arbetsgrupp i Högkvarteret har tagit fram beslutsunderlag för hur det slutliga införandet av trebefälssystemet ska gå till. Den slutliga implementeringen kan innebära att vissa NBO-officerare behöver byta personalkategori och övergå till att vara specialistofficerare.

På onsdagen genomfördes den formella samverkan med Försvarsmakten angående slutligt införande av trebefälssystemet. Officersförbundet avslutade samverkan i oenighet.

– Det finns väldigt mycket i det här förslaget som är bra. Men att vissa NBO-officerare med tvång ska omgaloneras till specialistofficerare kan vi helt enkelt inte ställa oss bakom. Det äventyrar trovärdigheten för hela trebefälssystemet och är inte bra för någon. Dessutom menar vi att det finns frågetecken kring om det ens är arbetsrättsligt möjligt, säger Peter Löfvendahl som är förbundsdirektör på Officersförbundet, i en artikel på förbundets webbplats.

» Vi menar att myndigheten inte kan byta personalkategori på folk hur som helst och det behöver vi diskutera ytterligare «

”OFR/O FM kommer inte att samverka ett beslut i enighet som mynnar ut i ett tvingande byte av personalkategori och tjänstegrad för officerare utbildade i det tidigare NBO-systemet. Vi menar istället att det beslutsförslag som föreligger kan genomföras utan ett obligatorium”, skriver Officersförbundet i sitt yttrande.

Officersförbundet begärde, i samband med onsdagens samverkan med Försvarsmakten, ett ytterligare möte med myndigheten för att diskutera huruvida en tvingande omgalonering är förenlig med arbetsrätten:

– I de beslut om anställning som Försvarsmakten fattade i samband med att den internationella tjänstgöringsskyldigheten infördes 2010 är personalen anställd antingen som officer eller specialistofficer. Vi menar att myndigheten inte kan byta personalkategori på folk hur som helst och det behöver vi diskutera ytterligare, säger Peter Löfvendahl.

I morgon, fredag, ska överbefälhavare Micael Bydén fatta beslut i frågan om trebefälssystemets slutliga införande.

– Vi hoppas att han tagit intryck av de synpunkter som Officersförbundet och våra medlemmar gett uttryck för och inte låter det här bli verklighet, säger Peter Löfvendahl.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet