Sök
Stäng denna sökruta.

Produktionen av tjänstekort är igång

Försvarsmaktens produktion av tjänstekort i egen regi har nu startat. I början av mars kunde det första tjänstekortet på nästan tre år tryckas. ”Vi vet att behovet är stort och nu känns det bra att vi kommer igång med produktionen” säger Maria Törn, kommunikatör på Lednings- och underrättelseavdelningen vid Försvarsstabens stödenhet.

Josefine Owetz
Våren 2021 togs beslutet att Försvarsmakten ska tillverka och förvalta tjänstekort i egen regi.

Inom Försvarsmakten används tjänstekort och övriga behörighetshandlingar bland annat för att styrka innehavarens identitet för att denne ska få tillträde till objekt, lokaler och områden.

Våren 2021 togs beslutet om att Försvarsmakten ska tillverka och förvalta tjänstekort i egen regi. Tidigare har detta skett hos extern leverantör.

Förra våren skulle produktionen egentligen ha kommit igång, men bland annat försenade leveranser av utrustning gjorde att tillverkningsstarten drog ut på tiden. Under perioden 2020 fram till början av mars i år har inte några tjänstekort kunnat utfärdats i myndigheten.    

– Det stämmer att vi har ställts inför utmaningar under arbetets gång som tyvärr har tagit tid att hantera, och som i sin tur har haft påverkan på verksamheten inom till exempel bevakningstjänsten i Försvarsmakten. Detta har resulterat i att vi fått hantera situationen genom att anpassa ordinarie rutiner för exempelvis inpassering till Försvarsmaktens garnisoner, säger Maria Törn, kommunikatör på Lednings- och underrättelseavdelningen vid Försvarsstabens stödenhet.

» Det stämmer att vi har ställts inför utmaningar under arbetets gång som tyvärr har tagit tid att hantera. «

På respektive organisationsenhet har särskilda rutiner tagits fram, bland annat genom att andra identifikationshandlingar använts och att särskilda procedurer vidtagits för att lösa ut situationen för de som haft ogiltiga tjänstekort.

– Det är ett fantastiskt arbete som har utförts runt om i landet som visar på ett seriöst agerande i en orolig tid. Vi är därför glada över att produktionen av tjänstekort nu är igång och att vi därmed successivt kan återgå till ordinarie rutiner.

Hur känns det att produktionen nu har startat?

– Det känns bra eftersom det innebär att Försvarsmaktens övergång till en egen produktion ska säkerställa försörjningstrygghet och ge en ökad grad av kontroll samt en minskad risk för oönskad informationsspridning externt av Försvarsmaktsanställdas personuppgifter. Egen produktion kommer även att medföra kortare ledtider och ge en ökad flexibilitet kring Försvarsmaktens verksamhetsbehov och krav.

» Produktionen är i en uppstartsfas och det är inte möjligt att beräkna hur lång tid det kommer att ta att producera kort till alla som saknar giltigt tjänstekort. «

Hur ser behovet av nya tjänstekort ut i organisationen just nu?

– Vi vet att behovet är stort och nu känns det bra att vi kommer igång med vår egen produktion av tjänstekort.

Hur ser tidsplanen ut framåt för att omhänderta de behov som finns av nya tjänstekort?

– Produktionen är i en uppstartsfas och det är inte möjligt att beräkna hur lång tid det kommer att ta att producera kort till alla som saknar giltigt tjänstekort. När produktionen uppnått en mognadsfas som medger uppskattning av tidsåtgången kan vi ge mer information om det, säger Maria Törn.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet