Sök
Stäng denna sökruta.

Akuta arbetsmiljöproblem på Flygskolan – införandet av SK 40 påverkas

Flygskolans del av planeringen av flygutbildningen till SK 40 stoppas med omedelbar verkan tills vidare och Flygskolan kommer inte att delta i flygvapnets huvudflygdag på Malmen i augusti. Det beslutet togs vid Flygskolan den 12 april. Orsaken är hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö.

Linda Sundgren
Jonas Holmberg/Försvarsmakten
I april stoppade Flygskolan införandet av det nya skolflygsystemet SK 40 med omedelbar verkan på grund av arbetsmiljöfaktorer.

Enligt beslutet har arbetsbelastningen på Flygskolan ökat succesivt de senaste 15 åren. Man har gått från två utbildningsdivisioner med verksamhet i Sverige till tre utbildningsdivisioner i Sverige samt utbildningsverksamhet i ytterligare tre länder på fyra olika utbildningsorter och på ett tiotal olika utbildningsenheter. Samtidigt har elevunderlaget utökats till fler elevkategorier med tillhörande administrativa uppgifter.

Flygskolan är också ansvarig för införandet av utbildningen på det nya skolflygsystemet, SK 40, där de tre första flygplanen överlämnades till Försvarsmakten i början av april.

Flygskolan ska ha begärt mer resurser för att omhänderta tillförda uppgifter men utan framgång och ett par chefer vid Flygskolan uppges ha sjukskrivits på grund av arbetsmiljöfaktorer.

» Flygskolan och Luftstridsskolan arbetar med arbetsmiljöfrämjande åtgärder för att stödja personalen, att minska arbetsbelastningen är en av flera viktiga åtgärder «

Enligt beslutet den 12 april vidtar nu Flygskolan åtgärder för att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar. Flygskolans del av planeringen av flygutbildningen till SK 40 avbryts med omedelbar verkan. Flygskolan stoppar också planering och deltagande i flygvapnets flygdag på Malmen den 26 augusti och arbetsmiljöfrämjande åtgärder ska fortsätta att genomföras.

På frågan hur det kunnat gå så långt att människor blir sjukskrivna och införandet av det nya skolflyget avbryts, ger chefen på Luftstridsskolan, Anna Siverstig, följande skriftliga svar till Officerstidningen: 

”Bakgrunden till den höga arbetsbelastningen är att Flygskolan är navet i den pågående ominriktningen av flygvapnets utbildningssystem för att bli pilot. Delar av utbildningen till helikopterpilot och transportflygpilot genomförs redan utomlands, och nu planerar Flygvapnet för att delar av utbildningen till stridspilot ska genomföras utomlands. Samtidigt ska det gamla skolflygplanet SK 60 avvecklas och det nya SK 40 införas vilket är en stor förändringsprocess” 

Obalansen mellan uppgifter och resurser har byggts upp under flera år. Hur kommer det sig att åtgärder vidtas just nu?

”Jag vill framhålla att personalen är otroligt kompetent och gör ett fantastiskt arbete med pilotutbildningen. Det är en komplex situation och åtgärder har vidtagits under det senaste året för att möta uppgifterna. Tyvärr har det inte varit tillräckligt vilket gjort att vi nu fattat beslutet om att minska arbetsbelastningen på Flygskolan för att skapa en acceptabel och bra arbetsmiljö för personalen. Flygskolan och Luftstridsskolan arbetar med arbetsmiljöfrämjande åtgärder för att stödja personalen, att minska arbetsbelastningen är en av flera viktiga åtgärder”, skriver Anna Siverstig. 

Vilka konsekvenser får besluten i den dagliga verksamheten? Vad händer med de SK 40 som levererats och när planerar ni att kunna återuppta införandet av systemet?

”Det nya militära flygutbildningsystemet där SK 40 ingår är under införande och är viktigt i flygvapnets fortsatta utveckling. Flygskolans del i planeringen av flygutbildningen överses för att skapa en hållbar arbetsmiljö för det fortsatta arbetet. Jag är trygg med att vi inom flygvapnet tar fram en lösning för hur vi ska fortsätta införandet av SK 40. Just nu lägger vi fokus på att skapa en bra arbetsmiljö för personalen och att genomföra den pågående flygutbildningen”, skriver Anna Siverstig.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet