Sök
Stäng denna sökruta.

REPLIK: Vi vill alla samma sak – att behålla våra piloter

Carl-Johan Edström, flygvapenchef
Flygvapenchef Carl-Johan Edström. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill börja med att tacka Officerstidningen som ger mig som arbetsgivare möjligheten att skriva en replik. Samtidigt förutsätter jag att Officersförbundet också ges samma möjlighet då vi är överens om den satsning som görs och även vårt fortsatta gemensamma arbete i denna fråga. Det är Officersförbundets uppgift att värna om deras medlemmars intressen, och jag har stor respekt för deras uppgift.

Först vill jag kommentera det mycket svåra läget vi befinner oss i kopplat till antalet piloter som för tillfället valt att ta tjänstledigt för studier.

Jag vill inleda med att betona att jag har fortsatt fullt förtroende för de piloter som nu valt att ta ut tjänstledighet. Jag förstår känslorna och besvikelsen i pilotkollektivet då den samlade lönenivån för piloter har haft en negativ löneglidning sedan 1999/2001 (då det tidigare ALFF-avtalet slöts). Detta tillsammans med att cirka 100 redan anställda piloter fick en höjning av pensionsåldern med tolv år i och med PA 16 införande 2016.

Försvarsmakten har tillsammans med ATO och Arbetsgivarverket jobbat intensivt för att hitta bästa möjliga lösning inom Försvarsmaktens mandat och ingångna kollektivavtal med ATO. Det har från min sida inte funnits något dubbelspel, dold agenda eller försök att tvinga tillbaka våra medarbetare, endast en vilja att hitta en robust modell som passar individerna och verksamhetens behov nu och över tiden.

» Vid min rundresa till förbanden sa jag att jag var stolt över att kunna presentera en satsning, men inte nöjd. Därför fortsätter arbetet. «

Jag kan konstatera att jag som flygvapenchef, i och med slutförhandlingar av årets RALS, fattat och drivit igenom följande beslut. Fattade beslut och ytterligare åtgärder:

  1. En unik lönesatsning på pilotkollektivet som återställer den samlade lönestrukturen till 2002 års nivå i dagens penningvärde (för chefer över flygstyrkenivå en högre livslön än någonsin tidigare). Detta är en samlad lönesatsning mot ca 300 individer/befattningar på över 600 miljoner kronor de närmaste tio åren.

  2. Enskild överenskommelse till alla 109 piloter som fick höjd pensionsålder i samband med PA 16 införande. De har nu samma förutsättningar som de äldre kollegorna.

  3. Återstart av systemet där man som pilot har möjlighet att få betalda studier mot Flygingenjör, Flygläkare och Flygpsykolog efter slutförd förbandstjänst och Flygvapnets behov.

  4. Upprättandet av ”Flygstabshus” på varje flottilj som ger möjlighet till en mer modern och flexibel pendling mitt i livet och under moderna familjesituationer.

Vid min rundresa till förbanden sa jag att jag var stolt över att kunna presentera en satsning, men inte nöjd. Därför fortsätter arbetet.

Med ÖB dagorder som grund fortsätter vi tillsammans i den partsammansatta gruppen med vad vi kommit överens om – en opartisk lönekartläggning av andra statliga myndigheter som bedriver flygtjänst. HRC stödjer med detta arbete.

» Precis som författaren till insändaren skriver så vill vi samma sak som dem, behålla våra piloter. «

Jag är bekymrad över de förväntningarna som skapas av FPI genom sin retorik och egna analyser – i stället för att ha förtroende för att förhandlingsparterna, dvs Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna gör sitt arbete.

Precis som författaren till insändaren skriver så vill vi samma sak som dem, behålla våra piloter. Det kan vi bara göra om vi arbetar tillsammans och presenterar fakta.

Det är min stora förhoppning att fattade beslut och åtgärder, kopplat med ÖB:s vilja att fortsatt arbeta med ytterligare satsningar för våra medarbetare, kommer att ge de piloter som valt tjänstledighet ett tillräckligt bra beslutsunderlag för valet av fortsatt karriär.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet