Efter åtgärder på Flygskolan – införandet av SK 40 återupptas

Nyrekryteringar har lett till att arbetsmiljön på Flygskolan i Linköping förbättrats och deltagandet i införandet av det nya skolflygsystemet SK 40 har återupptagits. Det uppger chefen för Luftstridsskolan, överste Anna Siverstig.

De senaste månaderna har Flygskolan vidtagit åtgärder för att minska arbetsbördan hos personalen och nya medarbetare har rekryterats.

Den 12 april fattades beslut om att verksamhet som inte var direkt kopplad till Flygskolans kärnuppgift – den pågående flygutbildningen av pilotelever – skulle avbrytas med omedelbar verkan, något som Officerstidningen rapporterat om under våren. Bland annat stoppades Flygskolans deltagande i införandet av skolflygsystemet SK 40 och man drog sig ur Försvarsmaktens flygdag på Helikopterflottiljen i Linköping, ett evenemang som sedermera ställdes in helt efter flygvapenchefens bedömning att det osäkra omvärldsläget krävde omprioriteringar.

Orsaken till problemen på Flygskolan var, enligt överste Anna Siverstig, en alltför hög arbetsbelastning på grund av införandet av SK 40 samtidigt som nuvarande utbildningssystem skulle göras om och det gamla skolflygplanet SK 60 avvecklas, och den tunga arbetsbördan ledde till att chefer sjukskrev sig.

» Vi har tydliggjort att införandet av SK 40 är en flygvapenangelägenhet, inte bara en uppgift för Flygskolan. «

Men de senaste månaderna har åtgärder vidtagits för att minska arbetsbördan och nya medarbetare har rekryterats. Enligt Anna Siverstig har det gett positiva resultat och den pausade verksamheten har återupptagits, men med markeringen att införandet av SK 40 är ett delat ansvar. 

– Vi har tydliggjort att införandet av SK 40 är en flygvapenangelägenhet, inte bara en uppgift för Flygskolan. Flygskolan har genomfört de första flygningarna med SK 40 i flygvapnets regi och arbetet med skolflygplanet fortsätter, skriver Anna Siverstig i ett mejl till Officerstidningen.

De nya tjänster som tillkommit är administratörsbefattningar. Dessutom ska Flygskolans ledning utökas.  

» Flygvapnet har gemensamt, på alla ledningsnivåer, tagit fram en åtgärdsplan vilket gjort att läget förbättrats. «

– Tidigare har chefen för Flygskolan även varit lokal flygchef, men genom att det blir två separata tjänster den 1 september så kan den lokala flygchefen fokusera på införandet av SK 40 och avvecklingen av SK 60, skriver Anna Siverstig vidare och fortsätter:

— Flygvapnet har gemensamt, på alla ledningsnivåer, tagit fram en åtgärdsplan vilket gjort att läget förbättrats. Några av delarna är redan på plats och andra delar är på väg. Jag känner att vi nu gett möjlighet för Flygskolan att göra sitt jobb och att personalen kan ha en rimlig arbetsbelastning. Vi har en stabil plan för framtiden, skriver Anna Siverstig.

Flygskolan utbildar alla stridspiloter, helikopterpiloter och transportpiloter i Försvarsmakten. Den är en av fyra flygvapengemensamma skolor och är en del av Luftstridsskolan.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
  I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

  Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

  – Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

  Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

  » Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

  – Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

  Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

  – Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

  En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post
  I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

  – Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

  Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

  Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

  – Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post
  En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
  Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

  Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

  – Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

  Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

  – Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post