Sök
Stäng denna sökruta.

REPLIK: Försvars­makten ställer sig positiv till en höjning

Försvarsmaktens replik på insändarna om höjd ersättning till kadetter på Officersprogrammet.

Klas Eksell, Personaldirektör
Detta är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Försvarsmakten delar uppfattningen om att kadetter vid Officersprogrammet får en bra utbildning och att ersättningarna är förmånliga vilket ger förutsättningar för en god studiemiljö. Inom ramen för en jämförelse med andra svenska högskole- och universitetsstuderande är detta något Försvarsmakten vill stå upp för och försvara. 

Den faktiska ersättningsnivån är reglerad enligt officersförordningen (SFS 2007:1268) vilken reglerar ersättningsnivån för officersaspiranter. Där framgår även vilka förmåner som gäller enligt förordningen 1995:239 om förmåner till totalförsvarspliktiga. Genom att ersättningarna regleras i förordning så är förändringar ett regeringsbeslut. Försvarsmakten ställer sig dock positiva till en ökning vilket också diskuterats med regerings-kansliet. 

Försvarsmaktens personalförsörjning av yrkesofficerare utgår från beslutat trebefälssystem som omfattar officerare och specialistofficerare som tillsammans skapar en helhet för skapande av och nyttjande av Försvarsmaktens samlade förmåga. Tyngdpunkten i vår rekryteringsmålgrupp till officersutbildningen vid Officersprogrammet utgörs av värnpliktiga befäl från grundutbildningen. Systembygget i form av ersättningar och förmåner utgår från detta synsätt, men Försvarsmakten ser självklart positivt på att få kompetenta medarbetare även från andra målgrupper. 

För att omhänderta nu känd organisationsutveckling intill 2030 tillförs från 2024 cirka 700 nya yrkesofficerare per år. Antalet yrkesofficerare bedöms nå vårt satta måltal om drygt 10 000 i perioden 2025–2030 trots omfattande pensionsavgångar främst under andra hälften av 2020 talet. 

Försvarsmaktens rekrytering går bra. Vi har ”gröna värden” när det gäller såväl rekrytering till grundutbildning med värnplikt som till yrkesofficersutbildningarna.

Naturligtvis finns vissa utmaningar med att tillväxa, bland annat att åstadkomma en generationsväxling och samtidigt vidmakthålla kompetensen att leda större övningar och förband samt att kunna genomföra stabsarbete i högre staber, både nationellt och internationellt.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet