Sök
Stäng denna sökruta.

Personalförsörjningen – lika släckt som ljuset på en flygflottilj

Lars Fresker, Förbundsordförande
Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.
Detta är en ledare. Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

För en tid sedan besökte jag en av våra flygflottiljer. När jag visades runt i lokalerna var en av korridorerna helt nedsläckt.

”Det är så många piloter som har slutat eller är tjänstlediga så de få som blev kvar har flyttat in till de andra i korridoren bredvid”, sa personen som guidade mig. Jag tycker att den där nedsläckta korridoren mycket tydligt beskriver, inte bara pilotsituationen, utan hela Försvarsmaktens personalförsörjning.

På många sätt är det ett mörker – trots att myndigheten växer så det knakar och verksamheten är mer relevant än på väldigt, väldigt många år. Det är liksom som om Försvarsmakten inte lyckas ta sig ur 00-talets djupa nedskärningsdiken, trots att pengarna och ambitionen finns.

ÖB själv, han som borde gå främst, har med några få undantag varit osynlig – i varje fall i personalfrågorna. Det han har sagt, senast i Ekots lördagsintervju i början av december, har mest varit på övergripande nivå.

»ÖB själv, han som borde gå främst, har med några få undantag varit osynlig.«

Efter beslutet om det slutliga införandet av trebefälssystemet för mer än ett år sedan skickade Officerstidningen in en förfrågan om att få intervjua ÖB. Förfrågan har med jämna mellanrum förnyats, bland annat med anledning av pilotbristen och ÖB:s dagorder om personalområdet. Nu har till sist ÖB gått med på att låta sig intervjuas. Du får avgöra själv när du läser intervjun längre fram i tidningen om du känner att det ger några ytterligare svar på dina frågor eller om du fortfarande omsluts av mörkret från den släckta korridoren på flygflottiljen.

Upprördheten, besvikelsen och missmodet är fortfarande stort hos många av dem NBO-officerare som ska bli specialistofficerare mot sin vilja. Under senhösten har ett stort antal MBL-förhandlingar genomförts på förbanden. Arbetsgivaren håller benhårt fast vid sin inställning – senast vid nyår ska alla bytt grad och inte heller i denna fråga är det lätt att se något ljus.

Officersförbundets medlemmar består av såväl soldater och sjömän som överstar, kommendörer, generaler och amiraler. Ofta tenderar de högre chefernas situation att hamna i skymundan. De förväntas alltid leverera, vara lojala och inte gnälla. Men precis som personalen i övrigt går de väldigt hårt. Inte minst är cheferna för organisationsenheterna väldigt utsatta med en lön som i vissa fall är obegripligt låg, givet ansvaret. Under nästa år kommer vi att fokusera extra på denna medlemsgrupp.

Det här är min sista jul som ordförande för Officersförbundet. Vid förbundsmötet i november nästa år kliver jag av efter 22 år på posten. Under våren börjar valberedningens arbete på allvar med att ta fram förslag till vem som ska efterträda mig. Jag vill uppmana dig som medlem att vara delaktig i den processen. För det är din röst som den nye ordföranden ska företräda – i en tid där det fackliga arbetet är viktigare än någonsin.

Jag vill önska dig och dina nära en riktigt god jul och ett gott nytt 2023. Till dig som är i tjänst under helgerna vill jag säga tack för din insats!

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet