Oberoende konsult: Flera åtgärder behövs i boendet

Mikrobiella påväxter, mögel, har hittats i flera av rummen på kadettboendet Tillfälligheten. För att komma till rätta med problemet krävs ytterligare utredningar, men det är bråttom med åtgärder enligt Arbetsmiljöverket. ”Att bo i mögelangripen miljö kan ge livslånga besvär”, säger Fredrik Haux på Arbetsmiljöverket.

Erik Ceder, handläggare på Ramboll Sweden AB, är den oberoende konsult som på uppdrag av Fortifikationsverket utrett rummen som anmälts.

– Med tanke på de parametrar vi mätte upp var resultaten ändå bra. De olika provtagningarna, mikrobiell dammprovtagning, mätning av luftfuktighet, kemisk luftprovtagning och temperatur var normala. Däremot kunde vi konstatera att det finns vissa påväxter, säger Erik Ceder.

I rapporten som Ramboll Sweden AB sammanställde efter utredningen konstateras bland annat att: ”Mikrobiell påväxt dokumenterades på flera väggar i boenderum vilket indikerar förhöjda fukthalter i materialen. Temperatur- och luftfuktighetsövervakningen visade på något förhöjda inomhustemperaturer i jämförelse med Socialstyrelsens rekommendationer.”

Vad innebär det?

– Att Tillfällighetens ventilation inte är tillräcklig och är felaktigt utförd. Däremot var luftmiljön utan anmärkning när vi mätte.

Kunde du konstatera att det förekom mögel när du gjorde utredningen?

– Ja. Vi kunde se viss mögeltillväxt på golvet.

Av rapporten framgår att man rekommenderar en fördjupad teknisk utredning. WC-utrymmena behöver åtgärdas, bland annat eftersom vatten kan rinna från duschen och in under väggen alternativt in under tröskeln och ut i hallen.

I rapporten rekommenderar han även att ytterligare prov behöver göras i väggarna där mikrobiell påväxt upptäckts samt i de golv där man mätt upp förhöjd fuktighet.

– Även om luften visade sig vara okej behöver ventilationen utredas ytterligare av en specialist och man behöver riva upp och byta ut de partier där det finns skador, säger han. 

I rapportens åtgärdsdel konstateras att det, eftersom rummen är små, ställs höga krav på städning och ordning.

– Eftersom hyresgästerna är så pass fysiskt aktiva bör de duscha på annat ställe än i badrummen samt förvara fuktiga och våta kläder i andra utrymmen än boenderummet, säger Erik Ceder.

Att ventilationen kräver att badrumsdörren måste stå öppen är ett tecken på att den inte fungerar tillfredsställande.

Fredrik Haux, som är sakkunnig i ventilation och termiskt klimat på Arbetsmiljöverket, ser allvarligt på problemen.

– Mikrobiell påväxt är ett samlingsnamn för en rad olika bakterier, jästsvampar och mögelsorter. Om det går in i väggen är det något som behöver åtgärdas snabbt, säger Fredrik Haux.

Men för att problemen ska kunna åtgärdas behöver vägg och golv rivas upp, torkas ordentligt och därefter byggas om.

– Allt fuktskadat material måste tas bort och man måste också vara på det klara med var konstruktionsfelet ligger. Här är det till exempel uppenbart att duschen är felkonstruerad.

Fredrik Haux erfarenhet är att, om det förekommer problem och angrepp i ett rum, med största sannolikhet finns problem även i övriga rum som är konstruerade på samma sätt.

– Att ventilationen kräver att badrumsdörren måste stå öppen är ett tecken på att den inte fungerar tillfredsställande. Normalt så ska det finnas frånluftsdon i dusch och toalettutrymmen och överluftsdon i dörr eller vägg som luften kan gå igenom in till duschutrymmet. Ventilationens flöden måste räcka till för att föra bort fuktig luft. 

Fredrik Haux poängterar att fukt- och mögelförekomst är något man måste ta på största allvar.

– De här problemen måste åtgärdas nu. Annars riskerar de boende att drabbas av problem som irritation i ögon och luftvägar, huvudvärk, eksem och klåda. Även symptom som yrsel och förvirring förekommer. Forskning visar att barn kan få astma av fukt och mögelskador och allt fler studier visar att även vuxna kan få kronisk astma av att vistas i mögelskadade miljöer. Är man redan känslig, har allergi eller astma så förvärras symtomen.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.