Sök
Stäng denna sökruta.

Conny Jansson stöttar Fpan-anmälda medlemmar 

Officersförbundets medlemmar kan få stöd om de blir anmälda till Fpan. Conny Jansson är ombudsman med särskilt ansvar för dessa ärenden.

Josefine Owetz
Officersförbundet

I drygt 15 år har ombudsman Conny Jansson hanterat medlemsärenden som rör Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. När en anmälan kommer in till Fpan är det förbundet centralt som hanterar Fpan-delen av ärendet och ger medlemmen stöd gällande det. Ofta är det fortsatt saker som behöver hanteras av förbandet, men då är det föreningen som stöttar medlemmen i dessa frågor. 

Inför att ärendet ska upp i nämnden ger Conny Jansson stöd till medlemmen. Stödet skiljer sig åt beroende på om det är ett ärende som ska prövas disciplinärt, det vill säga ge en varning eller löneavdrag, eller om det är ett ärende som ska pröva skiljande från anställning. 

– Om det är ett skiljande har vi som medlemmens fackförbund en rättighet utifrån las (lagen om anställningsskydd, reds.anm) att begära överläggning. Överläggningen är ingen förhandling utan ett möte med juridiska avdelningen som ger möjlighet för medlemmen och oss att komma till tals för att säkerställa att vår medlems syn på saker och ting också kommer med i bedömningen inför att ärendet ska prövas. 

Vad är din roll i överläggningen?

– Jag har talroll och är ett stöd. Jag har formellt rätten att påtala och ifrågasatta saker som Försvarsmakten lägger våran medlem till last. Jag försöker coacha medlemmen att formulera det som bedöms nödvändigt och som oftast även ska bli individens egen inlaga i ärendet. Det ska vara en motvikt till det klander som riktas från arbetsgivaren, säger Conny Jansson. 

» Det tar en del tid att inte bara stötta i sakfrågan och svara på alla frågor som kan finnas, utan också att bara lyssna in och vara ett stöd. «

Överläggning sker enbart när det är risk för uppsägning och avsked. Vid ett disciplinärende har förbundet inte en lika självklar roll.

– En statlig arbetsgivare har inga skyldigheter att meddela en facklig organisation att man inleder ett disciplinärende mot en individ. 

Men medlemmen kan ändå få stöd från förbundet.

– Det kan handla om att de vill ha hjälp i hur de ska svara upp mot anklagelsen som läggs fram. Individen har också i dessa ärenden rätt att lämna sin syn på det som denne anklagas för. Detta sker skriftligt och blir en inlaga i utredningen.

Hur mår Fpan-anmälda medlemmar? 

– Det är klart att det är en pressande situation. Många mår dåligt. Det tar en del tid att inte bara stötta i sakfrågan och svara på alla frågor som kan finnas, utan också att bara lyssna in och vara ett stöd. 

Efter att Fpan fattat sitt beslut kan det överklagas. Det är relativt ovanligt med överklagande av ett disciplinbeslut, det vill säga varning eller löneavdrag. Att överklaga när någon sagts upp eller avskedats är däremot vanligare. Då påkallar förbundet en tvisteförhandling om beslutet att skilja medlemmen från anställningen. I regel är det Conny Jansson och en representant från Juridiska avdelningen som då genomför förhandlingen. 

– Vi får då allt underlag på bordet en gång till och kan syna det så att nämnden inte har trasslat bort sig eller missförstått något. En del i detta handlar om att säkerställa att alla frågor har blivit belysta när Fpan fattade sitt beslut. 

Ibland leder tvisteförhandlingarna till en förlikningslösning. 

– Det kan exempelvis innebära att Försvarsmakten återtar uppsägningen i utbyte mot att individen säger upp sig själv med ett eventuellt avgångsvederlag. Det händer väldigt sällan att tvisteförhandlingen får Försvarsmakten att helt kravlöst återta uppsägningsbeslutet.

Om förbundet inte är nöjda med utfallet i förhandlingen kan ärendet drivas vidare till Arbetsdomstolen efter beslut av förbundsstyrelsen. Under Conny Janssons tid på förbundet har en handfull skiljandeärenden gått vidare till Arbetsdomstolen för prövning.

– Vi går normalt inte till domstol om det inte är ett ärende vi också faktiskt tror vi kan vinna eller där rättspraxis behöver klarläggas, säger han. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post
Ur arkivet