Sök
Stäng denna sökruta.

URA – potentiell pensionsfälla för medföljande

Illustration: Björn Öberg

Medföljande partner till den som tjänstgör på URA-avtalet får ingen pensionsavsättning under tiden i utlandet. Hur stor förlusten i slutändan blir varierar från person till person, men för den som är borta i flera år kan bortfallet bli kännbart.

Linda Sundgren

Den som tar tjänstledigt eller säger upp sig från sitt arbete för att följa med partnern på en utlandsvistelse med URA-avtal, får ett så kallat medföljandetillägg. I år är tillägget på 14 087 kronor, det betalas ut till den försvarsmaktsanställde och är skattebefriat. Den som enbart har medföljandetillägg som inkomst under utlandsvistelsen riskerar att bli utförsäkrad från det sociala trygghetssystemet och får heller inga pensionsavsättningar. Hur stor påverkan det får på framtida pensionsutbetalningar beror på flera faktorer, men det kommer att göra skillnad. Det säger Officersförbundets pensionsexpert, Conny Jansson. 

– Du har kanske 45 år i yrkeslivet, lite beroende på hur länge du studerar, när du börjar jobba och vid vilken ålder du tänker gå i pension. Inbetalningar till din framtida pension sker i huvudsak utgående från din lön och tar du bort två, tre, fyra eller ännu fler år av pensionsinbetalningar kommer det självklart att märkas i den andra änden – när pensionen i framtiden ska betalas ut. 

Inbetalningar till din framtida pension sker i huvudsak utgående från din lön och tar du bort två, tre, fyra eller ännu fler år av pensionsinbetalningar kommer det självklart att märkas i den andra änden.

Conny Jansson, pensionsexpert Officersförbundet

Pensionen består av två huvuddelar. Dels den allmänna pensionen (det orange kuvertet) som omfattar alla förvärvsarbetande och till vilken det årligen avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande lönen. Det finns dock ett tak för intjänandet som i år motsvarar en årsinkomst på 572 970 kronor, eller ungefär 47 700 kronor per månad. Den som når upp till taket för intjänandet får en årlig avsättning på knappt 100 000 kronor till den allmänna pensionen. Därutöver har de flesta arbetstagare också en tjänstepension som tillkommer genom avtal mellan fack och arbetsgivare och som är ett komplement till den allmänna pensionen. Hur mycket som avsätts till tjänstepensionen varierar mellan olika avtal, men enligt Conny Jansson brukar det handla om mellan 4,5 och 6 procent av en lön upp till knappt 45 000 kronor per månad.  

– Med en lön på 45 000 och en avsättning på låt säga 6 procent, handlar det om 32 400 kronor om året i framtida tjänstepension. För den som har en lön som överstiger 45 000 kronor per månad är pensionsavsättningen i regel runt 30 procent av det överskjutande beloppet. Det för att kompensera för att det inte sker något intjänande till den allmänna pensionen på löner över 47 700 kronor. Medföljande som har en hög lön förlorar alltså mer i pensionsavsättningar än den med lägre inkomst, säger Conny Jansson. 

Medföljande som under en utlandsvistelse får ett avbrott i pensionsinbetalningarna, kommer således att få mindre i framtida pension än denne annars skulle fått. 

– Är du borta tidigt i yrkeslivet har du kanske en lägre lön, men då missar du ränta- på ränta-effekten på förlorade pensionsinbetalningar under många år. Det kan få stor effekt i slutänden även om inkomsten i sig inte är så hög. För den som gör lönekarriär och åker senare i livet kan det istället handla om relativt stora summor varje månad som man missar och är man borta ett par tre år kan det handla om ganska stora summor i slutändan. Enstaka års frånvaro sent i yrkeslivet gör däremot oftast bara en marginell skillnad, säger Conny Jansson. 

Conny Jansson_webb
Conny Jansson, pensionsexpert Officersförbundet

För att kompensera för pensionsbortfallet under en utlandsvistelse behöver man ofta starta ett eget sparande. Att avsätta delar – eller helst hela – medföljandetillägget till detta är en bra grund att utgå från, enligt Conny Jansson. På ett år betalas 169 000 kronor ut i medföljandetillägg. Det kan bli en hyfsad kompensation för uteblivet pensionsintjänande, även om pengarna inte kommer att kunna förvaltas på samma sätt som pensionspengar normalt gör. 

– Som privatperson kan man inte gå in i ett pensionssparande som är avdragsgillt. Istället får du göra avsättningar till sparkonto eller fonder eller vad du nu väljer, pengar som du sedan skattar för årligen utifrån vanliga skatteregler. Att avsätta medföljandetillägget i ett eget sparande kompenserar med andra ord kanske inte fullt ut för uteblivna pensionsinbetalningar, men det är ett bra steg på vägen. 

För att få veta mer om hur stor pensionsförlusten för den medföljande på URA-avtalet kan bli, rekommenderar Conny Jansson att man hör av sig till Pensionsmyndigheten. 

 –  De bör kunna ge en mer detaljerad beskrivning av hur den allmänna pensionen kommer att påverkas av ett antal års uteblivet intjänande. Man bör också ta kontakt med de förvaltare som hanterar ens tjänstepension och försöka få reda på hur stor skillnaden i tjänstepensionen kan bli. Några exakta svar kommer ingen att kunna ge, men man borde i alla fall kunna få en grov prognos utifrån den inkomst man har i dag. 

FAKTA

Som medföljande går du miste om…
• Lön
• Allmän pension
• Tjänstepension
• SGI

Men du får…
14.087 kr per månad

Den som åker på utomlandstjänstgöring med URA-avtal tillsammans med sin partner får ett medföljandetillägg på 14.087 kronor i månaden.  Beloppet är  skattebefriat och betalas ut till den försvarsmaktsanställde. Försvarsmakten rekommenderar att hela medföljandetillägget avsätts till ett pensionssparande för medföljande partner. 

Medföljandebidrag utbetalas dock inte…

om medföljande uppbär en förvärvsinkomst under utlandsstationeringen. Om den medföljande arbetar deltid görs ett motsvarande procentuellt avdrag på bidraget.

om medföljande är ute kortare än tre månader på stationeringsorten.

om medföljande erhåller avgångsvederlag, studielån, föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, A-kassa eller pension.

om medföljande är borta från stationeringsorten mer än 30 dagar i följd (utöver semester-period med arbetstagaren).

för en medföljande som inte varit sambo med arbetstagare under minst 6 månaders tid.

 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post
Ur arkivet