Sök
Stäng denna sökruta.

Nya eldhandvapen levereras 2024

De första leveranserna av nya eldhandvapensystem till förband kan påbörjas redan 2024. Efter ett nyligen undertecknat avtal mellan Sverige och Finland finns också en ambition att åtminstone delar av systemen ska köpas in gemensamt till båda länderna.

Linda Sundgren
Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Fyra nya eldhandvapensystem ska köpas in till Försvarsmakten, däribland nya automatkarbiner.

Frågan om nya eldhandvapensystem i Försvarsmakten har dragits i långbänk. Under tio års tid har tidsplaner för anskaffning upprättats och reviderats på grund av brist på pengar. Men nu kommer besked att upphandlingar av nya eldhandvapensystem är nära förestående och att leveranser ut till förband kan inledas under 2024.

– Nu finns nya eldhandvapensystem med i försvarsbeslutet som sträcker sig till 2025 och i Försvarsmaktens investeringsplan som är 12-årig. I våras köpte vi in vapen som vi ska genomföra prov och försök med under hösten för att därefter succesivt fatta upphandlingsbeslut för de nya vapensystemen, säger brigadgeneral Mikael Frisell vid Försvarets materielverk. 

» Längst har vi kommit med prick- och skarpskyttesystemen och sannolikt kommer de att börja levereras först. «

Kommande anskaffning omfattar fyra olika vapensystem med automatkarbin, prickskytte-, skarpskytte- och självskyddsvapen med tillbehör. Ammunition anskaffas parallellt men i egna uppdrag.  

– Vi kör på för fullt och planerar för hela anskaffningen. Men längst har vi kommit med prick- och skarpskyttesystemen och sannolikt kommer de att börja levereras först, säger Mikael Frisell. 

Hela eller delar av de nya vapensystemen kan komma att köpas in tillsammans med Finland. I början av september undertecknades en överenskommelse mellan Sverige och Finland som möjliggör en gemensam upphandling av vapensystem. 

– Precis som vi genomför Finland just nu prov och försök med nya vapensystem och vi delar resultaten med varandra. Antagligen kommer vi inte att köpa in fyra kompletta system tillsammans men i alla fall vissa vapen och tillbehör. Våra förmågebehov och kravbilder är snarlika varandras och skillnaderna är mest kosmetiska, säger Mikael Frisell. 

Mikael Frisell-2021
Mikael Frisell

Han ser flera fördelar med en gemensam upphandling. 

– Det skulle förbättra interoperabiliteten mellan länderna och öka försörjningstryggheten inom vapenområdet. Dessutom skulle en gemensam upphandling av en större mängd vapen påverka prisbilden och minska kostnaderna, även om de ekonomiska skälen inte varit drivande i det här samarbetet.  

Någon risk att samarbetet med Finland får negativa konsekvenser för inköp av nya eldhandvapen, ser Mikael Frisell inte. 

– Vi kommer inte låta vår egen anskaffning dra ut på tiden på grund av samarbetet.

Det är i dagsläget oklart när beslut kommer att fattas om vilka system som ska upphandlas.

 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet