Tomma rader påverkar flygsäkerheten

Åren 2013 till 2017 antogs 17 personer till flygstridsledarutbildningen. Av dessa är bara fem kvar som flygstridsledare i dag.

Det är svårt att rekrytera flygstridsledare. För att försöka fylla årets utbildningsplatser testade Flygstaben ett nytt grepp: ett brev från flygvapenchefen till 300 värn­pliktiga med en uppmaning om att bli flygstridsledae. Och rekryteringskampanjen verkar ha fallit väl ut.

”Du får detta brev eftersom du vid mönstringen fick mycket bra resultat. Du uppfyller dels kraven för att genomföra officersutbildning och dels har du presterat mycket bra på vissa deltester som är viktiga för att ha goda möjligheter att klara de specialtester som gäller för flygstridsledare.”

I slutet av januari fick några hundra av de inneliggande värnpliktiga ett brev från flygvapenchefen Mats Helgesson – med en uppmaning om att söka utbildning och anställning som flygstridsledare. Kampanjen var ett led i att öka ansökningarna till årets utbildning.

– Flygvapenchefen skickade ut brevet till rekryter inom samtliga försvarsgrenar. Det blev lite ståhej ute på förbanden, men vi frågade varje försvarsgrenschef om lov innan vi kontaktade deras rekryter, säger överste­löjtnant Magnus Tillby, central chef för stridsledning och luftbevakning på Flygstaben. 

tillby
Magnus Tillby

Det är första gången som Flygstaben genomför en riktad rekryteringskampanj på detta sätt. Men åtgärder var tvungna att vidtas när det i januari stod klart att det bara var en elev som var antagen till årets flygstridsledarutbildning. Sista datumet för att söka till utbildningen var den 31 januari och trots den korta ansökningsperioden fick brevutskicket god respons. 

– Vi har fått ett bra gehör från brevmottagarna, vilket är väldigt roligt. Brevet följdes även upp av samtal från anställda på Strilbataljonen, som i princip ringde upp samtliga som fick brevet. Runt 60 personer anmälde sitt intresse och av dessa är det nu fem stycken som har klarat antagningstesterna och kommer att påbörja utbildningen i vår som det ser ut nu. Tillsammans med den som redan var antagen innebär det att vi har sex elever. Det är ett bättre elevantal än vad vi har haft på länge, säger Magnus Tillby. 

Att man som värnpliktig går en flygstridsledarkurs på detta vis, det är historiskt.

Magnus Tillby, chef för stridsledning och luftbevakning

För den som nu blir antagen innebär det att man går en kortare flygstridsledarkurs i vår, och direkt efter muck blir man anställd och fortsätter utbildningen till flygstridsledare i höst. Kursen är klar i december i år. Därefter följer ett halvårs praktik samt en specialistofficersutbildning på fem månader. Efter detta anställs man som specialistofficer och flygstridsledare i flygvapnet.

– Det vi har tänkt göra är rätt oortodoxt och vi har fått skapa en utbildning som inte finns. Att man som värnpliktig går en flygstrids­ledarkurs på detta vis, det är historiskt. Förut har man endast gjort det som en del av sin utbildning till officer eller specialistofficer, säger han. 

Men även om årets utbildning verkar fylla platserna så räcker det inte för att täcka behovet av flygstridsledare, berättar Tillby. De senaste åren har nämligen elevkullarna på flygstridsledar­utbildningen minskat. Under åren 2013 till 2017 antogs totalt 17 personer till utbildningen, av dessa är bara fem kvar som aktiva flygstridsledare. Anledningen till bortfallet beror dels på avskiljningar under utbildningen, när elever inte klarat vissa obligatoriska moment, och dels på medicinska skäl, när man senare efter utcheckning inte har klarat de årliga hälso­testerna. Och att man har sökt andra utbildningar inom och utanför försvarsmakten eller sökt civila jobb efter utbildningen.

– Vi har haft otur de senaste åren med avgångar. En del avhopp beror dock på att man har gått vidare och sökt utbildningen till flygförare istället. Våra tester och pilottesterna är väldigt lika i många fall och vissa individer som provar att söka till pilot istället klarar ofta det också eftersom våra krav stämmer överens till stor del. Testar vi då rätt saker eller behöver vi förändra vissa tester? Det ska vi se över fram­över, säger Magnus Tillby. 

Produktionsstabens flygavdelning fick förra våren i uppgift att presentera förslag på hur personalförsörjningen av flygstridsledare ska lösas långsiktigt. En annan åtgärd som Flyg­staben ska se över är möjligheten att återinföra värnpliktsbefattningar på Strilkompanierna.  

– Vi tog bort värnpliktsbefattningarna när datorer tog över allt fler av uppgifterna som de värnpliktiga skötte. Det var en väldigt viktig rekryteringsgrund som vi har tappat. Därför tittar vi nu om det är möjligt att införa några befattningar för värnpliktiga fram­över, dels som rekryteringsgrund men också som ett led i ett starkare försvar där vi nu åter behöver befattningar som är lämpliga att bemannas med värnpliktiga säger Magnus Tillby.  

Porträttfoto på flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson.
Mats Helgesson, flygvapenchef

Flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson om kampanjen:

”Att jag skrev ett brev till inneliggande soldater var ett sätt att göra dem uppmärksamma på att det finns många intressanta och bra yrken i Försvarsmakten. Långsiktigt är detta dock inte normalmetoden utan vi kommer sprida kunskap om yrket flygstridsledare genom bland annat yrkesinformation till värnpliktiga och normala kanaler. Med en ökad volym pliktsoldater kommer vi få bättre förutsättningar att rekrytera.  Jag utesluter dock inte att vi hittar nya okonventionella lösningar även i framtiden. En del av våra yrken i flygvapnet är tämligen okända för allmänheten och det är ett problem, samtidigt är det yrken som innefattar teknik, ledarskap, utvecklingsmöjligheter och insyn i unika miljöer och som jag vet skulle locka många om man bara visste att yrket fanns. Vår nya organisation med en samlad flygstab kommer ge oss bättre förutsättningar att leda och styra vår rekrytering”

FAKTA

Flygstridsledartesterna

Flygstridsledartesterna består av olika testmoment vid dator där bland annat spatial förmåga, stresstolerans, simultankapacitet och koordinationsförmåga testas. Därefter följer intervju med psykolog samt professionsintervju med en flygstidsledare.

Källa: Försvarsmakten

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.