Lägesrapport covid-19

Nya nationella rekommendationer med anledning av covid-19 infördes onsdag den 8 december. Det är i skrivande stund inte helt klart hur detta omsätts och regleras för medarbetare och verksamheten i Försvarsmakten. Så vad är det som med säkerhet gäller? Officersförbundets förhandlingschef Susanne Nyberg reder ut.

Det som med säkerhet gäller är de vanliga rutinerna för att säkerställa att arbetsmiljön är just säker. Detta sker för att lagen kräver det och de vanliga rutinerna innebär att arbetsgivaren tillsammans med skyddsorganisationen i sitt systematiska arbetsmiljöarbete ska göra en riskbedömning av smittorisken i de olika arbetsmomenten i verksamheten. Det finns flera föreskrifter från Arbetsmiljöverket i vilka det förekommer krav på riskbedömning, i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) förekommer grundkraven, medan det i föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) finns regler för riskbedömning specifikt inriktade på smittrisker. Arbetsmiljöarbetet och riskbedömningen av smittorisk ska utifrån dessa föreskrifter ske i fyra steg. 

Susanne Hultgren,  förhandlingschef på Officersförbundet
Susanne Nyberg

– För det första ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsorganisationen undersöka arbetsmiljön och bedöma och dokumentera skriftligt vilka risker som finns. Sedan ska de utifrån de riskerna vidta åtgärder. Det är viktigt att de gör uppföljning för att kontrollera att åtgärderna har haft önskad verkan. Allt för att ingen anställd ska bli sjuk, skadas eller dö på jobbet, säger Susanne Nyberg. 

Regeringens nya rekommendationer som nu gäller, med munskydd, arbete hemifrån och slopad karensdag är steg ett av tre i en planerad åtgärdsplan för att minska smittspridningen. Den medarbetare som stannar hemma med sjukdomssymtom får från och med den 8 december sjuklön från första dagen då karensdagen är slopad. I övrigt är det i skrivande stund oklart hur de nya rekommendationerna omsätts och regleras för medarbetare och verksamheten i Försvarsmakten. Du kan emellertid allt eftersom läget ändras läsa uppdaterad information om de råd, rekommendationer, bestämmelser som finns på förbundets webbplats: www.officersforbundet.se/fragor-svar-corona/

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.