Sök
Stäng denna sökruta.

Höjd dagersättning för kadetter

Dagersättningen för kadetter höjs till 175 kronor, från dagens 140 kronor. Detta efter att regeringen nyligen fattade beslut om ändring i officersförordningen. Ändringen träder i kraft den 2 maj.

Josefine Owetz
Militärhögskolan Karlberg.
Dagersättningen är en ersättning som kadetter får när de studerar på Officersprogrammet. Utöver ersättningen erhåller de fritt boende, kost, kurslitteratur, resor och utrustning.

Dagersättningen är en ersättning som kadetter får när de studerar på Officersprogrammet. Ersättningsnivån för officersaspiranter regleras i officersförordningen (SFS 2007:1268). Den 16 mars beslutade regeringen att denna ersättning ska höjas, från 140 kronor om dagen till 175 kronor.

Officersförbundet har länge påtalat behovet av en höjning av dagersättningen för kadetter. Förbundets studentråd på Militärhögskolan Karlberg är glada över höjningen och tror att tidigare styrelses opinionsbildning gentemot politiska beslutsfattare har bidragit till att ersättningen nu höjs.

– Studentrådets styrelser har arbetat för att regeringen ska ändra officersförordningen och nu har arbetet gett resultat. Detta är den första höjningen av dagersättningen sedan 1997. Vi jobbar på att regeringen ska höja ersättningen ytterligare, men det här är ett viktigt första steg. Det bästa vore om det införs en indexering där ersättningen följer prisutvecklingen årligen, säger Alexander Sima, tidigare ordförande för studentrådet.

» Officersförbundets studentråd har en längre tid drivit frågan om höjd kadettersättning. «

Johan Hansson, Officersförbundets förbundsdirektör:

– Officersförbundets är glädjande att studentrådets uppvaktning av de politiska partierna har gett resultat och att regeringen nu ändrar i officersförordningen och att kadettersättningen höjs. Det här är ett bra exempel på att ett kompetent engagemang ger resultat – bra jobbat studentrådet!

Försvarsminister Pål Jonson (M) om den höjda dagersättningen:

”De allra flesta som söker till officersutbildningen gör det för att man trivs inom Försvarsmakten och man tycker att Sverige är värt att försvaras. Samtidigt är det viktigt med schysta ekonomiska villkor. Därför har regeringen beslutat att höja dagersättningen för kadetter från 140 till 175 kronor. Det innebär cirka 1 000 kronor mer i månaden. Vi vill att fler ska kunna söka till officersutbildningen så att fler kan bidra till att stärka försvaret av Sverige”, skriver försvarsminister Pål Jonson i en skriftlig kommentar. 

Ändringen i officersförordningen börjar gälla den 2 maj. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet