Sök
Stäng denna sökruta.

Förhandlingar klara: betydande tillskott till den militära personalen

I slutet av oktober blev Rals-förhandlingarna klara på Försvarsmaktsnivå. Resultatet: Betydande tillskott till den militära personalens löner med särskilda satsningar på GSS/K, flygförare – samt satsningar på vad arbetsgivaren och officersföreningarna på OrgE-nivå anser att de har behov av.

Cecilia Gustafsson
Louise Levin/Försvarsmakten

– Vi har inte fått allt vi har begärt men det här är ett stort steg i rätt riktning, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

Inför årets Rals-förhandlingar gjorde arbetsgivare och fack ett omfattande lönemålbildsarbete på Försvarsmaktens olika organisationsenheter (OrgE). I underlaget som togs fram identifierades både hur stora löneökningarna behövde vara, behov av särskilda satsningar, samt en prioritetsordning mellan sagda satsningar. Det kan röra sig om satsningar på exempelvis yrkesofficerare med teknisk kompetens eller chefer med personalansvar. Underlaget användes sedan i förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå.

– Det har gjorts ett hästjobb ute på organisationsenheterna. Att det funnits en samsyn kring behoven redan på OrgE-nivå underlättade väsentligt vårt arbete. Jag tror att det är nyckeln till att Försvarsmakten varit beredda att skjuta till betydande belopp utöver märket på 1,8 procent, konstaterar Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

» Men det här visar att Försvarsmakten nu verkar inse att en nyckel till att rekrytera och, framför allt, behålla personalen är att man betalar en skälig lön. «

Officersförbundet, som har haft lönemålbilderna från OrgE som utgångspunkt, hade yrkat på ytterligare medel, men så långt ville Försvarsmakten inte sträcka sig.

– Men det här visar att Försvarsmakten nu verkar inse att en nyckel till att rekrytera och, framför allt, behålla personalen är att man betalar en skälig lön för det arbete som personalen utför, säger Susanne Hultgren.

Den särskilda satsningen på GSS/K innebär dels att lägsta lönen för GSS/K OR 1–3 höjs till 22 000 kr och OR 4–5 till 24 000 kr, men framför allt utöver den höjningen så möjliggörs en följdjustering för de redan anställda GSS/K med motsvarande belopp som lägsta nivån.

– Försvarsmakten har tidigare år inte avsatt några pengar av den här kalibern för just följdjusteringar vilket Officersförbundet nu ser positivt på. De mer erfarna GSS/K har sett sig omsprungna lönemässigt när man höjt golvet, men inte avsatt pengar för de som varit inne i system en längre tid, säger Susanne Hultgren. 

Susanne Hultgren,  förhandlingschef på Officersförbundet
Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef

Den särskilda satsningen på flygförare är en följd av flygvapenchefens beslut våren 2022 kring nya befattningslöner för piloter. 

Lars Fresker är inne på samma linje som Susanne Hultgren och kallar årets Rals-resultat för banbrytande och förväntar sig att Försvarsmakten kommer att begära ytterligare medel till satsningar på lön och anställningsförmåner i budgetunderlagen inför kommande år.

– Våra medlemmar går väldigt hårt i arbetet med att upprätthålla säkerheten för Sverige samtidigt som man utvecklar Försvarsmakten. Vårt långsiktiga mål är att den militära personalen ska vara löneledande i såväl Försvarsmakten som staten. Dit är det en bit kvar men stärkta av årets förhandlingsresultat fortsätter nu det arbetet med kraft.

Efter att Rals-avtalet undertecknats på försvarsmaktsnivå kommer arbetet att starta på respektive OrgE med att förhandla de nya lönerna ner på individnivå så det är ännu för tidigt att säga när de kommer att betalas ut, men de gäller retroaktivt från den första oktober.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet