Skev lönesättning ger personalflykt

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Det är vi som är Försvarsmaktens framtid, om man får tro vår försvarsmaktsledning. Vi är unga, vi är kvinnor och vi är numera erfarna och kompetenta militärer. Men efter sammanlagt mer än sex års erfarenhet från Försvarsmakten kan vi inte längre hålla tyst. För om inte Försvarsmakten kommer tillrätta med alla de orimligheter, felaktigheter och orättvisor avseende lönesättning som vi bevittnat så är det just sådana som oss som Försvarsmakten kommer att mista.

Exempel ur verkligheten: 

• En kvinnlig vicekorpral med fem års erfarenhet som GSS har en lön på 20.400 kronor. En kollega (man), med ett års mindre erfarenhet från FM, påbörjade tjänstgöring på berörd enhet samtidigt som kvinnan, men direktrekryterad från det civila. Jämförbara ansvarsområden. Mannen får 2.000 kronor mer i månadslön. Rimligt?

• En sergeant med fyra år i Försvarsmakten, de två senaste åren på en OR5-rad, går stundtals in som ställföreträdande plutonchef. Hennes lön: 20.750 kronor. Det som sagts av arbetsgivaren är att lägsta lön för en sergeant är 20.850 kronor. När detta påpekas för HR blir svaret: ”Du kommer att ralsas upp till den lönen”. Ralsas upp alltså. Till en lönenivå man varit berättigad till de senaste två åren. Rimligt?

» Efter sammanlagt mer än sex års erfarenhet från Försvarsmakten kan vi inte längre hålla tyst. «

• En sergeant satt på en OR5-rad i över fyra år för att senare kliva över till en civil rad motsvarande OR6, då hennes ansvarsområden redan låg inom ramen för detta. Samtidigt anställdes då en till civilanställd och den nya personens ingångslön blev 3 000 kronor högre trots att denne saknade erfarenhet och inblick i verksamheten till skillnad från sergeanten som var ansvarig över rekrytutbildning samt att utbilda den nya medarbetaren. Då är frågan – varför värderas civila kompetenser mer och ger mer i lön när arbetsbeskrivningen är densamma och man anställs på samma grunder?

• Sedan har vi kadetterna som läser specialistofficersutbildningen. När vi tar examen blir vår lön 25.000 kronor. Kul förstås för de som tjänar runt 20.000 trots mångårig tjänst, men de som tjänstgjort som GSS i säg åtta år och redan ligger på 25.000 kronor eller rentav mer – hur hanteras de? Ska det inte alltid löna sig att utbilda sig vidare? Just nu vet vi inte. 

När kadetterna sedan tar examen så provanställs de på nytt och får därmed leva med en otrygg anställning i ytterligare sex månader, TROTS att många redan har arbetat i många år i Försvarsmakten. Rimligt?

Dessa exempel är bara några i raden av alla de vansinnigheter vi upplevt under vår tid i Försvarsmakten. Menar arbetsgivaren allvar med att satsa på sin personal, så måste man komma till rätta med lönesättningen. Som det är nu leder det till en enorm frustration hos väldigt många. En frustration som nog får många att överväga att lämna ett yrke vi annars älskar.

Därför uppmanar vi Försvarsmakten att på allvar ta tag i och komma tillrätta med följande:

• Nyanställda som får samma arbetsuppgifter som erfarna ska inte kunna komma in på högre lönenivåer.

• Satsningen på att jämna ut skillnaden mellan mäns och kvinnors löner må ha fungerat på papperet, men vi har sett en annan verklighet. Ett av tidigare nämnt exempel visar på motsatsen.

• Rals får aldrig vara ett sätt att lyfta individers lön till den nivå de har rätt till utifrån befattning och arbetsuppgifter. 

• Inom det militära måste militär, inte civil, erfarenhet värderas högst.

• Det måste vara tydligt uppstyrt vilken lön soldater och officerare har rätt till beroende på vilken befattning och grad man har.

Ytterligare två kollegor till Cecilia står bakom insändaren men väljer att vara anonyma av rädsla för repressalier på arbetsplatsen.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

   Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

   Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.