Sök
Stäng denna sökruta.

PREP-kurs nyckel till en stabilare relation

Svenska soldathemsförbundet erbjuder stöd till veteraner och deras anhöriga. Konceptet, som utgår från kurser inom den amerikanska armén, har blivit efterfrågat även i Sverige, enligt Karina Jensen, förbundets PREP-ansvarig.

Annica Ögren
Annica Ögren

Som anställd, veteran, par eller anhörig kan man före, under eller efter en internationell militär insats påverkas på ett sådant sätt att man behöver prata med någon om det. Som komplement till samhällets ordinarie stöd kan Svenska soldathemsförbundet förmedla kontakt till legitimerade terapeuter, psykologer, familjerådgivare eller andra samtalsstödjare.  

– Det är ingen gräns för hur långt efter en insats man kan få stöd. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt, säger Karin Jensen på soldathemsförbundet, som är en av sex medarbetare som turas om att bemanna stödtelefonen.

– Man är alltid välkommen att kontakta oss, om stort eller smått.

Det är ingen gräns för hur långt efter en insats man kan få stöd.

Soldathemsförbundet anordnar också på uppdrag av Försvarsmakten så kallade PREP-kurser för veteraner och deras anhöriga. PREP står för Preparation and Relationship Education och bygger på forskning gjord i USA. PREP-kursen används även av den amerikanska försvarsmakten som erbjuder kursen till sina par. 

I en amerikansk undersökning som gjordes under en femårsperiod under senare delen av 1990-talet erbjöds 25 par i åldrarna 18 till 32 år att genomgå PREP-kursen. Även 50 par deltog i undersökningen som en kontrollgrupp. Resultatet visade att PREP-paren var mer nöjda med relationen och hade lägre problemintensitet än kontrollgruppens par. De var även mer nöjda med sitt sexliv och de hade mindre negativ kommunikation än kontrollgruppens efter tre år. PREP-paren rapporterade även färre fall av våld inom förhållandet än de övriga efter fem år och färre av paren bröt upp före giftermålet, jämfört med kontrollgruppens par.

Den svenska varianten av PREP-kursen som Soldathemsförbundet har utvecklat är lik den amerikanska. Kurserna hålls i en trevlig miljö på en gård på landet, där paren bor över en kurshelg. Med tillstånd av Sensus studieförbund (som äger PREP-konceptet i Sverige) fokuserar Svenska Soldathemsförbundet specifikt på de utmaningar man som par kan ställas inför kopplat till internationell militär insats. Passet är erfarenhetsbaserat och enligt Karina Jensen är det uppskattat då det kan bidra till att minska den stress och oro som en del par berättar om att de upplevt. 

Kurserna vänder sig i första hand till personal som är på väg ut i internationell militär insats och deras partners. 

KarinaJensen2
Karina Jensen, Svenska soldathemsförbundet

Karina Jensen administrerar och planerar kurserna här i Sverige tillsammans med Försvarsmakten. 

– Det känns oerhört inspirerande att få jobba med kurserna, de är väldigt efterfrågade. Vi ser i utvärderingarna att deltagarna är mycket nöjda och verkligen upplever att man som par får konkreta verktyg för sin kommunikation, säger Karina Jensen. 

En vanlig anledning till att personer anmäler sig till kursen är att anhöriga upplever det tungt inför insats och efter hemkomst, samt för att få hjälp att hitta tillbaka till varandra, berättar Karina Jensen.

– Vi har till exempel hjälpt de som kommit hem från Bosnien som varit med om väldigt tunga händelser och som behöver stöd i dag för sådant som hände då, när vårt stöd inte fanns.

Årligen anordnas cirka 15 PREP-kurser lokaliserade runt om i landet. Kurserna är kostnadsfria och enligt Karina Jensen betalar man endast för kursmaterialet, vilket motsvarar 300 kronor per person.

Totalt har 1 170 par gått den svenska varianten av PREP-kursen sedan starten 2009/2010 till och med augusti i år. 680 ärenden har registrerats för psykosocialt stöd hos soldathemsförbundet.

FAKTA

Tips till dig som anhörig eller anställd

Tillvaron som anhörig kan vara olika, både mellan olika insatser men också behoven för olika individer. Karina Jensen på Svenska Soldathemsförbundet har själv tjänstgjort i Liberia och har elva utlandsmissioner i bagaget som anhörig. Här ger hon sina bästa tips inför en utlandstjänstgöring: 

• Förbered er så mycket som möjligt tillsammans med de närstående utifrån den egna situationen och de egna behoven. Lever man som partners och kanske har barn så kan det finnas mycket praktiskt att planera för, men också om förväntningar, hur man vill och kan kommunicera, eventuella ledigheter med mera. 

• Gå gärna en PREP-kurs tillsammans. Även föräldrar, syskon, barn och andra närstående till den som ska åka mår ofta bra av att förbereda sig inför insatsen och prata igenom ömsesidiga förväntningar. 

• Ta gärna stöd i all information och tips som finns digitalt på Försvarsmaktens eller någon av deras samarbetspartners hemsidor.

• Dra inte ut på saker om du som anhörig känner att du behöver stöd kopplat till insatsen. Ring hellre en stödtelefon.

– Tillsammans kan vi komma fram till vilket slags stöd som kan vara aktuellt. Ibland vill man bara ”prata av sig”, någon kanske vill hitta ett kamratstöd. Ibland kan det vara så att man behöver få träffa en psykolog eller terapeut för att få verktyg att hantera sin situation, vilket vi på Svenska Soldathemsförbundet kan tillhandahålla kostnadsfritt upp till åtta samtal, säger Karina Jensen.

Svenska Soldathemsförbundet når du på:
www.soldathem.org
Stödtelefon: 070-570 99 91 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post
Ur arkivet