Sök
Stäng denna sökruta.

Avhandling visar att utlandsveteraner klarar sig bra på den civila arbetsmarknaden

Den som varit på insats utomlands hamnar inte efter sina jämnåriga kamrater inkomstmässigt på den civila arbetsmarknaden, sett över en längre tidsperiod. Däremot kan utlandsveteraner ha svårare att få jobb den första tiden efter hemkomsten. Det visar en doktorsavhandling som publicerades i september.

Linda Sundgren
Mats Nyström/Försvarsmakten
Utlandstjänstgöring visar sig inte ha en negativ påverkan på jobbchanser, men direkt efter hemkomst kan det vara svårare för en veteran att få civilt arbete.

I avhandlingen studeras hur utlandstjänstgöring påverkar veteraners inkomstutveckling och möjligheter på den civila arbetsmarknaden. Studien omfattar över 11.000 individer som gjorde en eller flera insatser under åren 1993–2010. Resultaten visar att utlandstjänstgöring inte har någon negativ inverkan på en karriär i det civila. Vid uppföljningstidens slut nio år efter hemkomst låg utlandsveteranerna på ungefär samma inkomstnivå som kontrollgruppen.

– Det var lite överraskande, säger Peter Bäckström, förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut som skrivit avhandlingen. Jag tänkte nog att man skulle sett en viss negativ effekt av att de hade varit borta istället för att stanna hemma och plugga eller jobba, men så var det inte. Kanske är det ett tecken på att man värderar utlandstjänstgöring som en arbetslivserfarenhet i klass med andra.

Men direkt efter hemkomst kan det vara besvärligare för en utlandsveteran att få ett civilt jobb. I en av avhandlingens delstudier tittade Peter Bäckström närmare på den grupp veteraner som tjänstgjorde i Bosnien under Balkankriget. Den visade att de veteraner som varit i Bosnien i början av 1990-talet hade svårare att få jobb de första ett till två åren efter hemkomst än individerna i kontrollgruppen.

– Resultaten är nog snarare kopplade till samhällsekonomin, än att folk mådde dåligt och drabbades av ohälsa och sjukskrivningar. De kom hem mitt under nittiotalskrisen och att då börja söka jobb efter att ha varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid var nog inte så lätt, säger Peter Bäckström.

Inkomstskillnaderna mellan Bosnienveteranerna och kontrollgruppen minskade efter de första två åren för att med tiden försvinna helt.

– Men man ska komma ihåg att de här resultaten visar vad som sker på en kollektiv nivå och ska inte tolkas som att enskilda veteraner inte behöver stöd. Vi vet att enskilda veteraner kan drabbas av såväl fysiska skador som psykisk ohälsa och där behöver Försvarsmakten och övriga samhället fortsätta att stödja, säger Peter Bäckström.

Avhandlingen heter ”Empiricial Empirical essays on military service and the labour market”. Disputaitonen hölls den 8 september vid Umeå universitet.

Peter Bäckström, FOI.
Peter Bäckström, FOI.
Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet