Sök
Stäng denna sökruta.

ÖB:s militära råd – de konkreta förslagen kring personalen saknades

Mikael Vinde, 1:e vice ordförande
Detta är en ledare. Officersförbundets presidium lyfter i varje nummer av Officerstidningen fram de viktigaste ståndpunkterna som förbundet just nu driver.

Den 1 november höll överbefälhavaren och Försvarsmaktens generaldirektör presskonferens angående myndighetens militära råd till regeringen. Anledningen till att Försvarsmakten nu kraftigt ska öka sin förmåga lär inte ha undgått någon – vi befinner oss i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge.

Vad avser de föreslagna åtgärderna för organisation av förband, och framför allt för anskaffning av materiel, var råden tydliga och rättframma. Detsamma kan tyvärr inte sägas om de föreslagna åtgärderna inom personalområdet. Efter ÖB dagorder i augusti var förväntningarna höga men inget konkret sades, även om ÖB Micael Bydén nämnde såväl lön som förmåner och villkor. Avsaknad av vision inom personalförsörjningen är tydlig.

»Efter ÖB dagorder i augusti var förväntningarna höga men inget konkret sades.«

Inom ramen för samverkan inför ÖB militära råd lade Officersförbundet i en särskild rapport fram en rad genomförbara förslag som våra medlemmar i allra högsta grad tycker är relevanta och nödvändiga: exempelvis att värdera upp lön för hela den militära kärnkompetensen, att skapa ett lönesystem som omhändertar specialistofficerarnas kompetensdjup samt att skapa rimliga incitament för rörlighet. Men några sådana handfasta skrivningar återfanns alltså inte i det militära rådet. 

Vid presskonferensen medgav myndighetschefen däremot att det är hårt tryck på personalen, mer tryck än han skulle önska. En av anledningarna till det hårda trycket är att Försvarsmakten inte lyckats behålla personalen i tillräcklig omfattning.  Att det finns ett samband med personalpolitiken skulle nog många skriva under på. Våra medlemmar har jobbat hårt – länge. Hårt tryck på personalen måste förvisso funka i perioder, men då krävs att arbetsgivaren visar uppskattning, inte bara i ord utan även i handling. 

När denna ledare skrivs sammanfaller det med en central dag för det slutliga införandet av trebefälssystemet. Många kollegor känner stor irritation över beslutet som berövat dem en viktig del av deras identitet, därtill utan att ha fått en rimlig förklaring till varför. Det slutliga införandet av trebefälsystemet ligger på många förband som en våt filt över hela verksamheten och riskerar göra så en tid framöver. Mest allvarligt är kanske att specialistofficerssystemet blir nedvärderat på kuppen. En kollega beskrev det orimliga i beslutet med orden: ”Ett beslut om att alla rödhåriga ska ta motorsågskörkort hade gett större operativ effekt.” Jag är beredd att hålla med. 

Sedan det förra numret av Officerstidningen gavs ut har den nya regeringen tillträtt. Glädjande nog har vi fått en militärt skolad försvarsminister i Pål Jonson, med god inblick i den militära professionen. Dessutom får han Försvarsmaktens förre generaldirektör Peter Sandwall vid sin sid som statssekreterare. 

Det känns tryggt och stabilt och vi ser fram mot ett bra samarbete framgent med den nya politiska ledningen vid försvarsdepartementet.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet