Indragna inspektioner av systematiskt miljöarbete

Att inspektionerna av det systematiska arbetsmiljöarbetet återupptas kan inte uteslutas, enligt säkerhetsinspektören.

Från och med i år genomför Säkerhetsinspektionen inte längre några kontroller av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förbanden. Personaldirektören hänvisar istället till den årliga uppföljningen via enkät som Försvarsmakten genomför.

Säkerhetsinspektionen har med stöd av Försvarsmedicincentrum i Göteborg under ett stort antal år genomfört kontroller av det systematiska arbetsmiljöarbetet (Sam) på förbanden. Det har skett genom fysiska besök vart tredje år där personal intervjuats och dokumentationen granskats. Men genom en överenskommelse mellan chefen för Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion, Christer Tistam, och den tidigare ställföreträdande personaldirektören, Stina Nyström, beslutades att Säkerhetsinspektions kontroller av de systematiska arbetsmiljöarbetet på förbanden skulle upphöra från och med i år.

– Jag ville öka tydligheten i systematiken i arbetsmiljöarbetet och det var därför jag lyfte frågan om att göra en förändring. Jag ville att någon från Ledningsstabens personalavdelning skulle leda arbetet och få en mer samlad bild tillsammans med övriga redovisningar och rapporter som förbanden lämnar till personalavdelningen, säger Christer Tistam.

En del förband tycker att vi ska återuppta våra inspektioner och det kan inte uteslutas att det blir så.

I praktiken innebär förändringen att en av kontrollfunktiorna av det systematiska arbetsmiljöarbetet försvinner. Försvarsmaktens personaldirektör, Klas Eksell, vill enbart lämna skriftliga svar på Officerstidningens frågor om förändringen.

”Granskning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs redan i dag via en enkät till alla chefer med fördelade arbetsmiljöuppgifter”, skriver Klas Eksell i ett mejl.

Enkäten följs upp vid respektive arbetsmiljökommitté där resultatet och behov av åtgärder samverkas i enlighet med ASU FM (avtal, om samverkan och utveckling) och arbetsmiljölagen. Den senast fastställda enkätuppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är från 2017 års granskning. Hur det kommer sig att man inte fastställt någon av de senaste årens uppföljningar ger Klas Eksell inget svar på.

Christer Tistam
Christer Tistam, chef för Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion

Björn Skoog är arbetsmiljöingenjör vid Försvarsmedicincentrum och deltog vid de tidigare kontrollerna av det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med Säkerhetsinspektionen. Han beklagar att man numera enbart ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet via enkäter.

– Enkäten är ett svar från organisationsenheten, även om skyddsombuden ska vara med när enkäterna besvaras vilket ska borga för en slags samsyn. Men det är lätt att bli hemmablind och en inspektion av någon som kommer utifrån kan nog bli mer djuplodande än de skriftliga svar man själv lämnar, säger Björn Skoog och fortsätter:

– Om man exempelvis ställer en fråga om det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet blir svaret förmodligen ja. Men är rutinerna införda? Är de uppdaterade, reviderade, fastställda? Och känner alla till dem? Jag tror man kommer längre i intervjuer med personal på olika nivåer än med enbart enkäter.

Vid de inspektioner som Säkerhetsinspektionen genomförde granskades dokumentationen om det systematiska arbetsmiljöarbetet och intervjuer genomfördes med personal på alla nivåer, från förbandschef och enhetschef till avdelningschef och enskilda medarbetare. Inspektionerna pågick mellan en och en halv och två dagar beroende på storleken på förbandet. Även Christer Tistam säger att inspektionerna fyllde en funktion.

– Många ute på förbanden uppskattade våra besök. Man såg dem som ett stöd i det egna arbetet och arbetsmiljöhandläggarn fick upp frågan på bordet. En del förband tycker att vi ska återuppta våra inspektioner och det kan inte uteslutas att det blir så.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.