Sök
Stäng denna sökruta.

»Vi tror att L 23 är rätt väg att gå«

Officersförbundets ombudsman, Lars–Johan Nordlund, säger att förbundet i nästa steg av L 23 kommer fokusera på personalförsörjning och ledningsmetodik.

Officersförbundet är positivt inställd till den nya ledningsorganisationen inom Försvarsmakten med beslutsfattande längre ut i organisationen.

Josefine Owetz
Cecilia Gustafsson

Att öka försvarsgrensstabernas handlingsutrymme och flytta beslutsfattande från Högkvarteret ut i organisationen, är något som Officersförbundet ställer sig bakom. Den nya ledningsorganisationen förväntas bli enklare och mer flexibel än den nu rådande, och också leda till en effektivare organisation. 

– L 23 handlar om att leda genom uppdragstaktik där ansvar och mandat för hur uppgifterna ska lösas flyttas från central nivå HKV ut till försvarsgrensstaberna. Vi tror att L 23 är rätt väg att gå, säger Lars-Johan Nordlund, ombudsman på Officersförbundet och förbundets representant i L 23-arbetet. 

Den stora utmaningen när den nya organisationen införs vid årsskiftet blir, enligt Lars-Johan Nordlund, kompetens- och personalförsörjningen. Framför allt förväntar sig förbundet utmaningar vid tillsättandet av de befattningar som kräver militär kompetens mot bakgrund av tillgången på officerare.  

– Vi har det försämrade omvärldsläget, en forcerad tillväxt och så Nato. Att då också bemanna en försvarsstab, en rikshemvärnsstab och förstärka försvarsgrenarna blir så klart en utmaning. 

Också Högkvarterets skyddsorganisation följer införandet av L 23. Joakim Sundin är biträdande huvudskyddsombud i Försvarsmakten. 

– Vi är positiva till det som nu sker och jag är nöjd med vårt deltagande i processen. Det vi ser kan bli ett problem är personalförsörjningen, men Försvarsmakten är själv mycket medveten om det och har inställningen att det inte går att genomföra den nya organisationen fortare än personalförsörjningen medger. Sedan får vi se vad som framkommer när vi gör vår utvärdering av den nya organisationen nästa år, men i det här skedet är jag lugn med hur Försvarsmakten hanterar frågan. 

Lars-Johan Nordlund berättar att Officersförbundet i nästa steg i införandet av L 23 kommer att fokusera på framför allt två frågor: personalförsörjning och ledningsmetodik. 

– Dessa är två centrala områden för att uppnå den långsiktiga målsättningen med reformen L 23. Ledningsmetodiken är kopplad till Natofrågan. Sverige är i mångt och mycket redan anpassat till Nato i det stora, men inte i detaljer och det måste vi reda ut nu. Natomedlemskapet kommer också innebära effektiviseringar på ledningsnivå som kan komma att påverka personalförsörjningen. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post
Ur arkivet