Upphandling av skolflyg avbryts

Försvarets materielverk har avbrutit upphandlingen av de skolflygplan som ska ersätta SK 60. Orsak: inga anbud uppfyller kraven. Men de nya planen behövs för att klara den kommande utbildningen av stridspiloter och flygvapenchefen hoppas att upphandlingen är i hamn före årsskiftet.

Flygvapnet är i stort behov av ett nytt skolflygplan för att ersätta dagens SK 60-system.

Det är Försvarsmaktens nuvarande skolflygplan, Saab-tillverkade SK 60 som flög första gången 1963, som ska ersättas. De nya planen ska användas i den första fasen av flygutbildningen.

Upphandlingsprocessen har pågått sedan 2015 då information gick ut till tillverkare, enligt flygindustrins nyhetssajt FlightGlobal. I våras beslutade regeringen att FMV kunde inleda anskaffningsprocessen.

– Ett otroligt viktigt beslut. Anskaffningen är en grundförutsättning för utbildning av nya piloter i det nya militära flygutbildningssystemet, sa flygvapenchef Carl-Johan Edström då.

Men upphandlingen har nu avbrutits. Det framgår av ett brev som FMV har skickat till anbudsgivarna, vilket Dagens Industri var först att uppmärksamma. Hur många anbudsgivare som anmält sig, vilka länder anbuden kom ifrån eller vilka krav de inte uppfyllde vill FMV däremot inte uppge.

» Den avbrutna upphandlingen har inte att göra med att kravställningen på det nya skolflygplanet har förändrats. «

–Anledningen till att man har valt att avbryta upphandlingen är att ingen leverantör uppfyller samtliga ställda skall-krav. FMV utvärderar situationen och väntas tillsammans med Försvarsmakten fatta beslut om väg framåt, är beskedet FMV lämnar när Officerstidningen söker myndigheten för en kommentar. I övrigt vill man inte svara på tidningens frågor.

Flygvapnet är i stort behov av ett nytt skolflygplan samt alla tillhörande system för att utbilda blivande piloter. I en intervju i Svenska Dagbladet 2018 kallade dåvarande flygvapenchef Mats Helgesson de gamla SK 60-planen för dåligt anpassade till de moderna stridsflygplan piloterna sedan ska flyga, med ”underhållsproblem som bara blir värre och värre”.

Carl-Johan_Edström_5207
Flygvapenchef Carl-Johan Edström

Försvarsmakten och Saab förlängde tidigare i år ett support- och underhållsavtal gällande SK 60. Det nya kontraktet började gälla den 1 juli 2020 och löper till år 2025.

Målsättningen med den upphandling som nu avbrutits har enligt FMV varit att flygplanen inklusive ett nytt utbildningssystem skulle kunna börja användas sommaren 2023. Dessförinnan behöver flyglärare hinna flyga in sig på systemet.

– Här vill jag vara tydlig. Den avbrutna upphandlingen har inte att göra med att kravställningen på det nya skolflygplanet har förändrats. Behovet kvarstår. Vi behöver en säker och långsiktig investering som ersättare till dagens skolflygplan. Jag har goda förhoppningar om att en upphandling kommer att fullföljas innan årsskiftet, säger flygvapenchef Edström.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

– Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

– Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post