Tre avslutade tvister under vintern

Under vintern har Officersförbundet avslutat tre tvister med Försvarsmakten. Tvisterna rör övertid, anvisat boende samt överuttag vid beredskap.

Under 2020 beordrade F 7 sju medlemmar att fullgöra mer beredskap än vad som är tillåtet. Enligt arbetstidsavtalet får en individ beordras att fullgöra 1 000 timmar beredskap per år. De sju medlemmarna hade beordrats att göra mellan 1 000,33 timmar och 1092,50 timmar under 2020. Officersförbundet fick därför 15 000 kronor i skadestånd.

Under 2021 hade Amfibieregementet vid ett flertal tillfällen inte informerat OF Amfibiekåren att de beslutat om anvisat boende vid utbildningar. Enligt rörlighetsavtalet ska arbetsgivaren informera officersföreningen innan de beslutar att anvisa boende. Officersförbundet fick därför 15 000 kronor i skadestånd.

Livgardet beordrade under 2020 tre medlemmar att göra mer övertid än vad som är tillåtet. Enligt arbetstidsavtalet får en individ beordras att göra max 50 timmar per månad om inte överenskommelse gjorts med officersföreningen. De tre medlemmarna hade beordrats att göra mellan 55,5 timmar och 75 timmar övertid. Någon överenskommelse med OF fanns inte. Officersförbundet fick 15 000 kronor i skadestånd.

– Officersförbundet vill först och främst att alla avtal och lagar som finns ska efterföljs. Tvisterna är en sista utväg när dessa inte efterföljs. Tyvärr är det här är bara toppen på ett isberg. Officersförbundet har till exempel under 2021 fått 163 000 kronor i skadestånd för att chefer i Försvarsmakten inte följt kollektivavtalen. De pengarna skulle Försvarsmakten troligtvis kunnat använt till annat, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare på förbundet med ansvar för tvisterna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.