Sök
Stäng denna sökruta.

Dykverksamheten i Försvarsmakten stoppad

All dykverksamhet i Försvarsmakten är stoppad på grund av säkerhetsproblem. Återtagandet av röjdykarförmågan har påbörjats, men övrig dykverksamhet är fortfarande belagd med nyttjandeförbud.

Linda Sundgren
Jimmy Croona, Försvarsmakten
Tidigast i sommar kan dykverksamheten i Försvarsmakten återupptas.

Redan 2015 belades röjdykarsystemet OMD 10 med nyttjandeförbud sedan flera dykare drabbats av dykarsjuka. Ett försök att återinföra systemet gjordes 2016, men efter att nya fel uppdagades avbröts verksamheten på nytt.

I en rapport från Försvarets materiel­verk, FMV, i april förra året blottlades även allvarliga brister i hanteringen av dyk­materiel. Chefen för Dyk- och navalmedicin vid Sjöstridsskolan, Ulf Sjöwall, gjorde en analys av säkerhetsläget där han rekommenderade marinchefen att införa ett generellt dykstopp. Så blev också fallet och sedan förra sommaren har det varit dykförbud i Försvarsmakten.

– Problemen tror jag bottnar i brister inom bemanning, kompetens, ansvarsfördelning, planering och dokumentation. Det saknas ett sammanhållande ansvar, säger Ulf Sjöwall.

I rapporten pekar FMV på flera brister. En sådan är att FMV, på grund av resursbrist och tidspress, under senare år fokuserat på nyanskaffning medan registervård och avveckling av ålderstigen materiel prioriterats bort. Även införandet av system Prio uppges ha bidragit till rådande situation genom att ”redan personalsvaga organisationer inte mäktat med vare sig utbildning, samordning av rutiner eller kontinuerlig materielförsörjning.” En arbetsgrupp har tagit fram förslag till hur problemen ska kunna lösas och nu ligger ärendet på Marinstabens bord för praktiskt genomförande. 

– Målbilden är att vi ska kunna häva dykstoppet i sommar, då har det gått ett år sedan det infördes. Men det bygger på att man lyckas omhänderta problemen innan dess. Under tiden bedrivs viss dykverksamhet genom att förbanden ansöker om dispens hos marinchefen för enskilda uppdrag, säger Ulf Sjöwall.

Röjdykarsystemet OMD 10 har delvis haft andra typer av problem än övrig dykverksamhet och varit belagt med nyttjandeförbud sedan 2015. I somras, ungefär samtidigt som övrig dykverksamhet i Försvarsmakten stoppades, påbörjades återinförandet av röjdykarsystemet.

– Det ska genomföras under kontrollerade former och därför har marinstaben beslutat om restriktioner.  Vi måste bygga upp förtroendet för systemet igen och vi vill inte riskera nya bakslag, säger Ulf Sjöwall. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet