Förbundet bidrar till att öka klyftorna genom sin kommunikation om trebefälssystemet

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Jag tycker att Officersförbundet i sin kommunikation angående trebefälssystemet bidrar till att öka klyftorna mellan officerare och specialistofficerare.

Senast förra veckan beklagade sig min chef för att han skulle bli ”tvångsdegraderad” till specialistofficer. Detta har ju aldrig varit ett val, de som är och har varit OF 1 och fortfarande är har i mer än 10 år vetat om att trebefälssystemet kommer att införas. Regeringen har bestämt åt Försvarsmakten att det är så här det skall vara. Det är mycket orimligt att NBO-officerare och Officersförbundet nu när tiden är kommen börjar gnälla.

» Det är mycket orimligt att NBO-officerare och Officersförbundet nu när tiden är kommen börjar gnälla. «

De som är OF 1 har ju haft god tid på sig att göra karriär och de som inte har velat göra karriär borde vara tysta för de har själva gjort sitt val. Vill de inte bli specialistofficerare eller göra karriär så kan de sluta i Försvarsmakten.

Att utrycka att man blir degraderad (för det är det som många som är OF 1 och OF 2 säger kring detta) är att se ner på en hel yrkeskår. Att säga att man förtjänat sin grad och man kastar sin utbildning i sjön är ren översittarmentalitet. De borde fokusera på vad utbildning har givit dem i deras nuvarande roll och se sig själva som förbilder för yngre kollegor.

Det är ju inte heller så att de helt plötsligt börjar tjäna mindre pengar så det går inte heller skylla på. Tråkigt att vi inte kan vara professionella och fokusera på krigsförbanden utveckling istället för att lägga tid på småsaker.

Fanjunkaren

Officersförbundets replik:

Hej Fanjunkaren!

Tack för att du reflekterar över vår kommunikation kring det slutliga införandet av trebefälssystemet. Vi har själva diskuterat det en hel del – hur balanserar vi de olika intressena i den här frågan bland våra medlemmar? Å ena sidan de som i dag arbetar som specialistofficerare, som identifierar sig som det och känner stolthet över det. Å andra sidan de som under många år arbetat som officerare, identifierar sig som det och känner stolthet över att vara just officer. Och som, just nu, är dom som framförallt upplever att marken under dom gungar.

Min uppfattning är att vi hittat en bra balans – vi har lyft fram båda perspektiven. Men hela valet av metod – att med tvång byta personalkategori på medarbetare är som upplagt för att slå in kilar i officerskåren. Det är tvånget som Officersförbundet vänt sig emot och visat på en annan väg att nå målet. Vi har lyft fram både de som är för och de som är emot, till exempel finns hela vår medlemsundersökning tillgänglig för Försvarsmakten och våra medlemmar.

» Vi bör alla föra diskussionerna med respekt för kompetens och empati för de känslor som finns och ge goda råd istället för att bestämma hur andra ska göra och tänka. «

 Vi bör alla föra diskussionerna med respekt för kompetens och empati för de känslor som finns och ge goda råd istället för att bestämma hur andra ska göra och tänka. Det har vi tillsammans i Officersförbundet att verka för – både inom ramen för samverkan med arbetsgivaren och internt i förbundet.

Avslutningsvis en sakupplysning: Regeringen har inte fattat något beslut om hur Försvarsmakten ska omhänderta att det finns tre olika sätt att utbilda sig för att få anställas som yrkesofficer.

Peter Löfvendahl
Förbundsdirektör

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.