OF Senior har haft sitt första årsmöte

Vid OF Seniors första årsmöte efter namnändring från OF Ä omvaldes Bengt Lundberg till ordförande. Lars Krönmark är ny som vice ordförande och Stellan Pihlemark är ny som sekreterare. Du kan läsa mer om styrelsen på föreningens webbplats officersforbundet.se/medlemskap/bli-aldremedlem-vid-pension/

Förutom vanliga beslut om förvaltning, ansvarsfrihet, budget och medlemsavgift fastställdes också reviderade stadgar. Den viktigaste ändringen i stadgarna är att kallelse till möten fortsättningsvis kommer att ske via mejl.

Efter årsmötet redovisade Görgen Larsson, arméstaben, arméns tillväxt efter försvarsbeslutet 2020. På höstmötet, 16 november, blir det redovisning av marinens tillväxt och i vår är det flygvapnets tur.

Vill du få kallelse till OF Seniors möten? Anmäl din e-postadress!

Gå till Officersförbundets webbplats officersforbundet.se och logga in med BankID på ”Mina sidor”. Klicka på ”ändra” och lägg till din e-postadress och uppge även adress och mobilnummer om de inte stämmer. Får du problem, anmäl dina uppgifter till ofsenior@officersforbundet.se så hjälper de till med ändringen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post