Sök
Stäng denna sökruta.

Kvinnodominerade arbetsplatser diskrimineras

Arbetsplatser som domineras av kvinnor får mindre inflytande när de samverkar med andra organisationer och myndigheter inom krisberedskapssektorn. Det visar en ny studie från Försvarshögskolan.

Linda Sundgren
Istock
Resultaten i studien är baserade på intervjuer med 23 personer som arbetar som tjänsteman i beredskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regioner och länsstyrelser.

Enligt studien är den här typen av strukturella problem särskilt tydliga inom regionerna som har en hög andel kvinnlig personal.   

– Den här exkluderingen visar sig bland annat genom att de kvinnodominerade yrkesgrupperna tilldelas mindre resurser och inte får vara med och tycka till om arbetet trots sin betydelse i samhället, säger Aida Alvinius universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan i en artikel på FHS webbplats.

Forskarna för fram militärisering som en av orsakerna bakom problemen. 

» Förtroendet för uniformerad personal växte och har resulterat i ett ökat tolkningsföreträde och utrymme för den här yrkesgruppen «

– När Försvarsmakten trappade ned sin verksamhet från slutet av 1990-talet rekryterades militär personal till den civila krishanteringssektorn. Förtroendet för uniformerad personal växte och har resulterat i ett ökat tolkningsföreträde och utrymme för den här yrkesgruppen, på bekostnad av civila tjänstemän, säger hon. 

Även maskulinisering uppges påverka exkluderingen genom att manligt kodade sociala roller förstärkas i en akut situation och att krishantering tenderar att mestadels ses ur ett manligt perspektiv.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet