»Hur kan det räcka med 1,5 år för att bli fänrik?«

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Major Lars-Henning Perssons insändare i Officerstidningen nr 1 2019, klargör med emfas att officers-professionen är ett hantverk baserat på beprövad erfarenhet och militärteori. Dessa faktorer jämte taktik, strategi, ledarskap och inte minst striden, ingår i officersprofessionens kärnämne: krigsvetenskap. 

Med mina över 45 års erfarenhet av utövandet av vår profession, inklusive många års undervisande i just krigsvetenskap, kan jag bara understryka det Lars-Henning framförde. 

Men samma dag såg jag annonser från P 7 och LedR, om att få akademiker att söka till Sofu, särskild officersutbildning, och tänkte: Vad är det som pågår? 

Annonserna sökte efter folk med genomförd akademisk utbildning, till exempel 180 poäng i juridik. Sofu innebär då sex månaders gröntjänst, därefter ett års studier vid Karlberg – med lön. En jurist med lite hantverk och lite teori antas efter detta år vara professionell officer – och får fänriks grad.

I nya befälsordningen, NBO, gjorde en KB-elev 15 månaders utbildning och blev värnpliktig fänrik. Denne person studerade ofta vidare och efter tre, fyra år hade den värnpliktige fänriken 180 poäng i exempelvis juridik.

» Avbryt Sofu! Rekrytera till officers­yrket från våra soldater och våra värnpliktiga. «

De som valde att bli yrkesofficerare genomförde två års utbildning vid Officershögskola (OHS), blev fänrik och praktiserade i två år som instruktör eller ställföreträdande plutonchef vid utbildningen av värnpliktiga.  

I dag vid officersprogrammet (OP), efter nio till elva månader gröntjänst, studerar kadetterna på Karlberg i tre år, och tar examen med 180 poäng i krigsvetenskap, vilket ju är officersprofessionens kärnämne. Ett av dessa år genomförs på förbanden i fråga. 

Oavsett befälssystem så har beprövad erfarenhet visat att det krävs tid för att både tillägna sig praktiska erfarenheter, praktik och militärteori. Vi har tidigare använt runt 3,5 till 4 år (inklusive gröntjänst), för att med gott samvete examinera en ny kollega till officersprofessionen med graden fänrik. Vad gör att det nu kan räcka med 1,5 år?  

Omvänt: Fänrik med 180 poäng i krigsvetenskap gör sex månader som sjukvårdsbiträde på ett sjukhus. Därefter ett års studier i läkarvetenskap. Vem vill gå till en sådan läkare?

Min bestämda åsikt är följande: Avbryt Sofu! Rekrytera till officersyrket från våra soldater och våra värnpliktiga. En officer kan aldrig bli överutbildad!

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post