Försvarsmakten tvekar om fågelvarningssystem

Under en flygövning för två år sedan krockade ett Jas 39 Gripen med en flock fåglar. Piloten sköt ut sig och planet totalförstördes. Haverikommissionen uppmanade Försvarsmakten att undersöka behovet av ett fågelvarningssystem, men det är fortfarande osäkert om det blir något sådant system.

Motorerna hos Jas 39 Gripen är inte dimensionerade för att klara krockar med så stora fåglar som skarvar, som kan ha ett vingspann på över en meter.

Den 21 augusti 2018 genomfördes ett flygpass med ett Jas 39 Gripen vid Blekinge flygflottilj i Kallinge. Under en stigning från 400 till 3000 fot krockade piloten med en flock storskarvar, fåglar som är betydligt större än flygplanets motor är dimensionerad att klara av. Jasen tappade fart och blev svårmanövrerad. Piloten övergav planet och klarade sig med endast lättare skador.

Flygplanet kraschade och totalförstördes. Olyckan utreddes av Statens haverikommission (SHK).

I deras rapport från förra året rekommenderas Försvarsmakten att utreda behovet av ett radarbaserat fågelvarningssystem i anslutning till sina flygplatser.

Sedan 1973 har cirka 42 procent av fågelkollisionerna inom Försvarsmaktens flygverksamhet inträffat i närheten av flygplatser i samband inflygning, start, landning med mera. Något sådant övervakningssystem har dock ännu inte införts och av Försvarsmaktens svar till SHK framgår att det är osäkert om det blir något fågelvarningssystem alls. Michael Lundquist är tjänsteförrättande flygchef i Försvarsmakten.

– Historiskt sett är det inte runt flygplatser som vi haft mest problem med fågelkollisioner, det har varit på andra platser där vi övat. Och även om vi skulle bli informerade om fågelförekomst runt en flygplats kanske vi måste landa ändå på grund av att exempelvis bränslet är slut eller starta för att genomföra en beredskapsövning, säger han. 

» Historiskt sett är det inte runt flygplatser som vi haft mest problem med fågelkollisioner. «

Ett alternativ till övervakningssystem vid flygplatser vore att installera system för radarövervakning av fåglar i flygplanen. Men det avfärdas med hänvisning till de stora kostnaderna det skulle medföra vilket skulle kunna leda till förseningar av andra planerade förmågehöjningar.

– Att vara en fara för fienden och samtidigt skydda oss själva är en ständig balansgång och något vi hela tiden måste ta hänsyn till, säger Michael Lundquist. Fågelkollisioner inträffar ibland men oftast med mindre fåglar utan större skador. Det här är första gången vi havererat ett Gripenplan på grund av en fågelkollision.

Haverikommissionen bedömer att Försvarsmakten endast delvis omhändertagit deras rekommendation rörande ett övervakningssystem för fåglar. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

– Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

– Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post