Sök
Stäng denna sökruta.

Ärenden till Fpan efter utredningar vid K 3

Bestraffningar hör inte hemma inom Försvarsmaktens utbildningsverksamhet och sexistisk och rasistisk jargong tolereras inte. Det säger K 3:s regementschef Ola Barvér, efter utredningarna om påstådda missförhållanden på förbandet.

Linda Sundgren
Försvarsmakten
K 3:s regementschef Ola Barvér.

Två av varandra oberoende utredningar har granskat anklagelserna om våld, bestraffningar, homofobi och andra missförhållanden på K 3 som det rapporterats om i media. I den utredning som Försvarsmaktens HR-centrum ansvarat för konstateras att ingen av de värnpliktiga som deltagit i undersökningen (31 av de totalt 42 kontaktade rekryter) uppger att de upplevt fysiskt våld. Däremot finns flera exempel på bestraffningar och olämpliga tillmälen som använts gentemot rekryter. 

– Den här typen av felaktigheter är helt oacceptabla, oavsett om det handlar om enstaka individer eller en utbredd kultur, säger Ola Barvér. De värnpliktiga är våra framtida kollegor och det är mycket viktigt att de skolas in i organisationen på ett bra sätt. 

Utredningarna på K 3 initierades av två händelser. Dels ett anonymt brev till regementschefen i februari 2020 med uppgifter om omfattande missförhållanden. Dels SVT:s rapportering i höstas om att befäl bland annat utsatt värnpliktiga för våld. I de 122 protokoll från plutonens timme som granskats i samband med utredningarna finns 8 vittnesmål under rubriken jargong och bemötande.

Det handlar om befäl som skrikit oprovocerat eller gått till personangrepp mot värnpliktiga. Även bestraffningar har förekommit. Exempelvis har värnpliktiga fått krypa tillbaka för att hämta glömda vapen eller beordrats springa en runda om de varit trötta. Ett befäl ska även ha slängt materiel på en rekryt. 

– All form av bestraffning är helt oacceptabel, jag skulle inte ens vilja kalla det för en utbildningsmetod. Att slänga något på en person är naturligtvis också helt oacceptabelt. Men det är också viktigt att olika moment i utbildningen förklaras så att de inte uppfattas som straff. Exempelvis är en omgruppering under natten som görs på grund av upptäckt inte ett straff utan en konsekvens av striden, säger Ola Barvér.  

Den andra utredningen genomfördes av K 3 med stöd av Militärhögskolan i Halmstad. 

Regementschefen berättar att vissa händelser som framkommit i utredningarna kommer att överlämnas till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Förbandet har också utarbetat en åtgärdsplan i förebyggande syfte.   

– Inför årets inryck utvecklade vi vår befälsutbildning och byggde upp case kopplade till etik och moral. Men jag vill också tillägga att vår värnpliktsutbildning får bra helhetsomdöme i värnpliktsenkäten, säger Ola Barvér. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet