Sök
Stäng denna sökruta.

Utflytt ur det tillfälliga barackboendet vid årsskiftet 

Ända sedan de första kadetterna flyttade in i det tillfälliga boendet har det rapporterats om brister och problem, däribland bristfällig ventilation och strejkande avlopp. Ett år senare ser det lite ljusare ut.

Anna-Maria Stawreberg
Faksimil från Officerstidningen nr 2, 2022

När Officerstidningen för ett år sedan besökte Militärhögskolan Karlberg var stämningen i det närmaste uppgiven bland kadetterna. De uppgav att deras klagomål ignorerades av skolledningen. Överstelöjtnant Johan Martinsson, ställföreträdande chef för Militärhögskolan Karlberg, menade dock att situationen var under kontroll. 

När skolledningen fick anmälningar om problemen har dessa utretts och åtgärdats. Utredningarna visade att luftkvaliteten var godkänd, men att det fanns en mikrobiell tillväxt runt skohylla och badrum i vissa av rummen. Det var även problem med luftgenomströmningen. Alla 108 rum i Tillfälligheten har undersökts och i de fyra rum som sedan tidigare har evakuerats hittades indikationer på fukt. 

Ett år senare ser läget något annorlunda ut.

– Tillfälligheten kommer nu att avvecklas och under tidig vår kommer kadetterna att kunna flytta in i den nyrenoverade kadettflygeln samt i Rukebo, säger Johan Martinsson och fortsätter:

– Vi har också tydliggjort för våra kadetter hur de ska gå tillväga för att anmäla problemen, så att vi ska kunna åtgärda dessa. Där har vi kanske inte varit supertydliga tidigare.

» Tillfälligheten kommer nu att avvecklas och under tidig vår kommer kadetterna att kunna flytta in i den nyrenoverade kadettflygeln. «

Enligt Jan Zetterman, regionchef på Fortifikationsverket, har ytterligare åtgärder gjorts i väntan på att den permanenta flygeln och Rukebo ska bli färdiga att flytta in i. 

– Vi har förbättrat ventilation och ökat luftflödet. Vi har även satt ventilationsgaller i badrumsdörrarna så att dessa inte längre måste stå öppna. 

Erik Frisk på Officersförbundets studentråd menar att kadetterna i stort sett är nöjda med de åtgärder som har gjorts på Tillfälligheten. Däremot lyfter han en annan boendeproblematik: nämligen att studenter tvingas dela rum på Dianeberg som en följd av platsbristen. 

– Vi har stor förståelse för att det finns platsbrist och förstår att skolledningen har en utmaning med att lösa detta. Men att dela på rum som är byggda för att vara enkelrum är ingen ultimat lösning. Det finns ingen plats att studera på, varken i rummen eller i Dianebergs pentryn, säger han. 

Johan Martinsson beskriver att det är en utmaning med den ökade tillströmningen av kadetter på Officersprogrammet. 

– Förra året hade vi 273 kadetter på Karlberg istället för de 250 vi räknat med från början. Att vi behöver officerare är ett faktum och tillströmningen är stor. 

Vid årsskiftet planeras det för utflytt ur Tillfälligheten. 

FAKTA

Barackboendet Tillfälligheten på MHS Karlberg

Då: Fuktbubblor i golven, vatten som läckte ut genom väggarna, strejkande avlopp och bristfällig ventilation. Barackboendet Tillfälligheten på Militärhögskolan Karlberg hade dragits med många problem sedan de första kadetterna flyttade in hösten 2019.

Nu: Att hitta boende åt samtliga kadetter på MHS Karlberg, som har varit ökande i antal, är en utmaning i och med att den ordinarie kadettflygeln renoveras. För att lösa situationen har skolan, förutom invigningen av boendet Dianeberg 2020, tagit till en rad tillfälliga lösningar. Däribland barackboendet Tillfälligheten. Men nu är lösningen nära: vid årsskiftet kan kadetterna i Tillfälligheten flytta in i permanenta rum.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet