Sök
Stäng denna sökruta.

36 ärenden till visselblåsarfunktionen sedan sommaren 2022

Försvarsmaktens visselblåsarfunktion har varit i gång sedan sommaren 2022 och hittills har 36 anmälningar kommit in. Anställda kan rapportera till funktionen vid misstanke om allvarliga missförhållanden.

Josefine Owetz
Carl Nyman/Försvarsmakten och Istock. Bilden är ett montage
Visselblåsare är personer som rapporterar när de på arbetsplatsen upptäcker överträdelser som är av allmänt intresse att de kommer fram. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

I juli 2022 blev det krav på att större offentliga arbetsgivare ska ha en intern rapporteringskanal dit medarbetare kan rapportera om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan handla om misstänkt korruption, brister i säkerheten, felaktig användning av skattemedel med mera. Bakgrunden till inrättandet är den nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021.

Förutom anställda omfattas bland annat tidigare anställda och leverantörer som utför uppdrag åt myndigheten.

Sedan Försvarsmakten inrättade visselblåsarfunktionen har 36 anmälningar kommit in, berättar Anders Thunholm, chef för Försvarsmaktens internrevision, där funktionen är placerad.

Vad handlar anmälningarna om?

– Upplevda oegentligheter som felaktig hantering av inköp och rekrytering, men också olämpligt beteende i form av trakasserier och kränkande särbehandling, säger han.

» Vi rekommenderar skriftliga rapporter då det minskar risker, bland annat för att information förloras eller missförstås, samt att det snabbar upp funktionens arbete. «

Har anmälningarna lett till några åtgärder?

– Ja, utredningar och därefter relevanta chefssamtal, uppsägning i något fall, ändringar av rutiner är exempel på åtgärder. I några fall har utredningar och åtgärder initierats parallellt via andra kanaler. 

Visselblåsarfunktionen är en kompletterande kanal till de andra kanaler som finns för att rapportera om missförhållanden, som avvikelsehanteringen i Prio, funktionen för ovälkommet beteende, APT och meddelarfriheten. 

Hur gör man för att anmäla?

– Som tidigare kan man nå funktionen via brev, telefon, mejl eller personliga möten. Vi rekommenderar skriftliga rapporter då det minskar risker, bland annat för att information förloras eller missförstås, samt att det snabbar upp funktionens arbete.

Som visselblåsare har man ett skydd mot att få sin identitet röjd eller utsättas för repressalier.Identiteten hos de som anmäler och de som blir utpekade omfattas av sekretess.

Hur går ni vidare med rapporterna som kommer in?

– Först utreds om det är ett visselblåsärende. Om rapporten anses uppfylla lagens kriterier bedöms om ärendet är utredningsbart. Om så är fallet lämnas ärendet till lämplig del av Försvarsmakten för vidare utredning, annars avslutas det utan åtgärd. I samtliga fall underrättas rapportören om utfallet.

Anders Thunholm poängterar att lagen inte gäller vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Vid misstanke om missförhållande inom dessa områden ska den egna säkerhetsorganisationen kontaktas.

Totalt arbetar tre personer med visselblåsarfunktionen. Nyligen fattades beslut om att tillföra internrevisionen tre befattningar, varav några till del kommer att hantera visselblåsningsärenden. Rekrytering är påbörjad.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet