Sök
Stäng denna sökruta.

Vaccination – vad har arbetsgivaren rätt att fråga?

Cecilia Gustafsson

Den 29 september släppte de flesta restriktionerna Sverige haft på grund av covid-19. Den nationella vaccinationsgraden är nu 83 procent för en dos och 75 procent för två doser. Den senaste tiden har förbundet mottagit många frågor kring vaccination mot covid-19. Förbundets biträdande förhandlingschef Olle Löfmark reder ut frågetecknen.

Olle Löfmark
Olle Löfmark

Uppgifter om vaccinationsstatus ses som känslig personuppgifter och arbetsgivare ska därför inte utan skäl fråga anställda om deras vaccinationsstatus. Arbetsgivaren ska utifrån rådande kunskapsläge i regel hantera personal som är vaccinerade på samma sätt som de som är ovaccinerade. I delar av Försvarsmakten kan emellertid allvarliga sjukdomstillstånd hos anställda få stora konsekvenser för möjligheten att genomföra viss specifik verksamhet. För att säkerställa att den verksamheten kan genomföras kan det i vissa fall vara avgörande att de anställda är vaccinerade, vilket också medför att arbetsgivaren ges en rätt att ställa frågan om vaccinationsstatus. 

– Detta skulle exempelvis kunna vara fallet vid genomförandet av uppdrag som omhändertas av Försvarsmaktens fartyg där personal vistas längre tid tillsammans utan möjlighet att hålla avstånd och där allvarlig sjukdom kan innebära att uppdrag måste avbrytas, säger Olle Löfmark.

Bedömningen utgår inte från risken för smittspridning utan risken för att ovaccinerade blir så pass sjuka att de inte kan utföra arbetsuppgifter och där konsekvensen kan bli att viktig verksamhet inte kan genomföras. Om frågan ställs bör arbetsgivaren ställa frågan enskilt, inte i grupp. En anställd som inte kan planeras för verksamhet på grund av att denne inte är vaccinerad får tillfälligt arbetsledas till andra arbetsuppgifter. 

» Försvarsmakten kommer utgå från att personen är ovaccinerad med de konsekvenser det kan innebära. «

Är en anställd då skyldig att svara på frågan om personen är vaccinerad mot Covid-19?

– Nej och att vägra svara på frågan kommer inte leda till några disciplinära åtgärder, men Försvarsmakten kommer utgå från att personen är ovaccinerad med de konsekvenser det kan innebära i form av att personen till exempel inte kommer att kunna delta i viss verksamhet, säger Olle Löfmark. 

Kan Försvarsmakten föra register över vilka anställda som är vaccinerade mot covid-19?

– Om arbetsgivaren ställer frågan om vaccinationsstatus finns också stöd för att dokumentera svaret på papper eller digitalt. Den berörda chefen får spara uppgiften endast så länge som det krävs för att arbetsleda inför en specifik uppgift där chefen bedömt att det är nödvändigt att endast vaccinerad personal deltar. Därefter ska uppgiften om vaccinering raderas. Detta innebär att frågan om vaccinering behöver ställas på nytt inför en uppgift där bedömning gjorts att vaccinering är nödvändigt för genomförande av uppgiften. Något stående register över vaccinerad/ovaccinerad personal får inte föras, säger Olle Löfmark. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet