Sök
Stäng denna sökruta.

Ökande värnpliktskullar leder till trångboddhet på förbanden

Informationen till de värnpliktiga inför och under utbildningen har ibland omfattande brister. Dessutom leder de ökande värnpliktskullarna till trångboddhet och den personliga utrustningen räcker inte alltid till. Det uppger Pliktrådet i sin utvärdering av den pågående värnpliktsutbildningen.

Linda Sundgren
Rapporten belyser problemet med trångboddhet på grund av snabbt växande värnpliktskullar, med brist på allt från övningsområden till hygienutrymmen och sängplatser.

Foto: Jonathan Öhrman/Försvarsmakten

Tisdagen den 10 april släppte Pliktrådet rapporten ”Fel tid, fel plats, fel utrustning” om värnpliktsutbildningen 2023–2024. Rapporten pekar ut flera problem som kan leda till negativa konsekvenser för såväl den enskilde som för Försvarsmaktens förmåga att rekrytera. Bland annat uppmärksammas fel och brister i den information som värnpliktiga får vid inskrivning och på förband. Det kan handla om befattningsbeskrivningar som inte stämmer överens med verkligheten eller sena befattningsbyten. Mest missnöje uppstår vid skiften av utbildningsort, något som ibland sker utan vare sig framförhållning eller information om hur länge flytten ska vara. Det säger Alice Nilsson, ordförande i Pliktrådet.

– Det här får stora konsekvenser för den enskilde. Ett exempel är värnpliktiga som ryckte in i Linköping och som sedan blev förflyttade till Karlskrona. Det är ganska långt däremellan och påverkar möjligheten att åka hem till familjen och nära och kära. Det tar mycket tid av en redan begränsad fritid.   

Även felaktiga befattningsbeskrivningar eller omplaceringar till annan befattning skapar missnöje. Det händer att värnpliktiga flyttas från en befattning till en annan även efter att utbildningen påbörjats.

Försvarsmakten ska vara tacksam för att så många av de värnpliktiga är medgörliga och accepterar situationen för att man vill vara med och bidra till försvaret av Sverige

– De som drabbas känner att Försvarsmakten inte värdesätter det de gör vilket tar mycket på motivationen. Det är en förtroendefråga. Försvarsmakten ska vara tacksam för att så många av de värnpliktiga är medgörliga och accepterar situationen för att man vill vara med och bidra till försvaret av Sverige, men vi menar att det här är ett missbruk av pliktlagen, säger Alice Nilsson och fortsätter.

– Bristande information är ett utbrett problem och totalt handlar det om runt 800 individer som drabbats. Ibland kan det vara upp till 200 på ett förband och på andra ett 10-tal. Det var bara på de två jägarförbanden vid K 3 och K 4 där vi inte stötte på någon värnpliktig som varit missnöjd med informationen. 

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är den trångboddhet som uppstått till följd av de snabbt växande värnpliktskullarna. Det handlar om brist på alltifrån övnings- och skjutfält till hygienutrymmen och sängplatser. 

– Man hinner inte bygga ut i den takt som antalet värnpliktiga ökar och flertalet förband lider av trångboddhet. På vissa ställen räcker inte logementen till och där har man ställt in sängar i dagrum och andra vistelseutrymmen, men det handlar bara om några enstaka platser. Ett större problem är bristerna i hygienutrymmen. På flera ställen är man tvungen att gå naken in i duschen för att det inte går att hänga av sig handduken där inne, säger Alice Nilsson.

Man hinner inte bygga ut i den takt som antalet värnpliktiga ökar och flertalet förband lider av trångboddhet. På vissa ställen räcker inte logementen till och där har man ställt in sängar i dagrum och andra vistelseutrymmen

Vid höstens inryck uppstod omfattande brister i den personliga utrustningen och det saknades regnställ, kängor, ryggsäckar, termosar med mera. Enligt Pliktrådet var utrustningsfrågan till stor del åtgärdad vid årsskiftet, om än inte fullt ut. Tillgången till fungerande underkläder för kvinnor har förbättrats, även om det fortfarande finns brister.

– Det har kommit två nya modeller av bh:ar som vissa har fått ut, och det är ett steg i rätt riktning. Det har också tagits fram en ny trosa. Den är bättre än den gamla men fortfarande inte tillräckligt bra, vilket gör att kvinnor fortsätter att handla underkläder privat, säger Alice Nilsson och fortsätter.

– Det nya kroppsskyddet för kvinnor, 23 D, säger de flesta som testat det är mycket bättre än det gamla. Däremot har alla inte genomgått den brukarutbildning som är obligatorisk för att få använda kroppsskyddet.

I dagsläget utbildar Försvarsmakten värnpliktiga vid 29 organisationsenheter på 34 utbildningsplatser varav 4 tillhör marinen, 7 flygvapnet och 23 armén. Pliktrådets rapport bygger på 72 förbandsbesök som genomfördes mellan den 26 september 2023 och den 27 mars 2024. Samtliga flottiljer, regementen och skolor med grundutbildning har besökts.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet