Sök
Stäng denna sökruta.

Medlem fick 65 000 kronor i skadestånd efter tvist

Under våren har Officersförbundet avslutat sex tvister med Försvarsmakten. Tvisterna rör övertid, jour samt förhandling av arbetstidslistor. En av förbundets medlemmar har vid avslutad tvist fått 65 000 kronor i skadestånd.

Cecilia Gustafsson
Istock

En medlem vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum fick i uppgift att snabbt genomföra en utbildning i en mjukvara. Medlemmen kommunicerade under utbildningen till sin chef att tilldelad arbetstid inte var tillräcklig för utbildning och lösandet av uppgiften och att en medarbetare som skulle stödja medlemmen inte hade möjlighet att delta i den omfattning som behövdes. Medlemmen behövde därför arbeta övertid och uppfattade från sin chef att allt löser sig senare, men när uppgiften var klar och arbetstiden skulle redovisas godkändes inte övertiden. Officersförbundet påkallade därför tvist och efter förhandling fick medlemmen 65 000 kr i ersättning. 

– Att medlemmar och deras arbetstid missbrukas är oacceptabelt. Tillväxt och uppgifternas lösande får inte gå ut över medlemmarnas arbetsmiljö. Vila och återhämtning är a och o för att bibehålla stridsvärdet, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare Officersförbundets med ansvar för tvisterna.  

Det är ytterligare fyra av sex avslutade tvister som rör övertid och jour. Det är Högkvarteret, Skaraborgs flygflottilj F 7, Fjärde sjöstridsflottiljen och Ledningsregementet som brutit mot Arbetstidsavtalet. 

»Det är otroligt viktigt att det som förhandlats fram i kollektiv­avtalen efterlevs.«

På Högkvarteret har en medlem haft mer jour och arbetat mer övertid än vad som är tillåtet. Enligt arbetstidsavtalet får en individ beordras att fullgöra 416 timmar jour (inkluderat övertid) per år. Medlemmen har haft 538 timmar jour och 115 timmar övertid. Officersförbundet får därför 10 000 kronor i skadestånd.

F 7 har också beordrat fyra medlemmar att ha mer jour eller arbeta mer övertid än vad som är tillåtet. Två av medlemmarna har haft drygt 200 timmar mer övertid och jour än vad som är tillåtet. Officersförbundet får därför 20 000 kronor i skadestånd.  De två andra medlemmarna har arbetat drygt 10 timmar mer övertid under en månad än vad som är tillåtet. Officersförbundet får därför 5 000 kr i skadestånd.

Fjärde sjöstridsflottiljen har också vid flertalet tillfällen beordrat medlemmar att arbeta mer övertid än vad som är tillåtet. Arbetstidsavtalet tillåter arbetsgivaren att beordra 50 timmar övertid per månad. Vid Fjärde sjöstridsflottiljen har medlemmarna tvingats arbeta mellan 7,5 och 42,5 timmar övertid under månaden. Officersförbundet får därför 30 000 kr i skadestånd. 

Ledningsregementet har vid ett stort antal tillfällen inte förhandlat och fastställt arbetstidslistor. Enligt arbetstidsavtalet ska arbetsgivaren förhandla arbetstidslistorna med officersföreningen och sedan fastställa dem. Officersförbundet får därför 10 000 kronor i skadestånd.

– Tyvärr har vi fler tvister som ännu inte är lösta. Alla de här tvisterna som nu är avslutade är brott mot kollektivavtal. Det är otroligt viktigt att det som förhandlats fram i kollektivavtalen efterlevs och det är viktigt att anmäla när det inte görs för att då påkalla tvist och avbryta felaktig tillämpning innan fler medlemmar drabbas, säger Peter Löfvendahl. 

Pressbilder för Officersförbundet. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Peter Löfvendahl
Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet