Sök
Stäng denna sökruta.

Insatser stärker nationellt försvar

Bekräfta utbildning, testa försvarssystem och träna samverkan med andra nationaliteter. Sveriges deltagande i internationella insatser ger flera positiva effekter som också påverkar det nationella försvaret, visar en ny studie från Totalförsvarets forksningsinstitut. Samtidigt innebär insatser en påfrestning på hemmaförbandet.

Linda Sundgren
Nyström / Försvarsmakten
Att verka tillsammans med andra nationaliteter stärker såväl den enskilde invidividen som det svenska försvaret. Den slutsatsen dras i en forskningsrapport från Totalförsvarets forskningsinstitut.

Svensk försvarspolitik har svängt om från insatsförsvar till invasionsförsvar, men deltagandet i internationella insatser fyller fortfarande en viktig funktion. Det visar en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, där ett tiotal officerare djupintervjuats om sina erfarenheter från utlandstjänstgöring. 

– Insatserna bekräftar utbildning och hela försvarssystemet med logistik och andra stödförmågor. Att få testa de förmågor vi byggt upp i skarpt läge är till nytta för både individen och systemet som helhet, säger forskningsledare Eva Hagström Frisell som genomfört studien tillsammans med operationsanalytiker Björn Nykvist. 

 

» Många tryckte på de kulturella skillnader som finns och hur viktigt det är att förstå vad som skiljer Sverige från andra länder.«

De erfarenheter och kunskaper som tillskansas under en insats kan bidra till att stärka det nationella försvaret. Eva Hagström Frisell säger att flygvapeninsatsen i Libyen 2011 är ett bra exempel det. 

– Libyeninsatsen gav insikter om behovet av allt det stöd som krävs runtomkring en flyginsats för att piloterna ska kunna flyga. Enligt de officerare som vi intervjuade har de gjort vissa organisationsförändringar efter den insatsen. 

Eva Hagström Frisell berättar att påfallande många av de officerare som deltog i studien framhöll värdet av de erfarenheter på individnivå som internationella insatser ger. Att få förståelse för hur andra länders försvarsmakter arbetar uppfattades som mycket värdefullt. 

– Många tryckte på de kulturella skillnader som finns och hur viktigt det är att förstå vad som skiljer Sverige från andra länder. Man upplevde också att det var enklare att samarbeta med länder som är mer lika oss, som Tyskland eller Nederländerna, än andra. Ett exempel på ett bra samarbete var Operation Atalanta utanför Somalia där vi hade svensk personal på ett nederländskt fartyg. 

Eva-Hagström-Frisell-3 kopiera
Eva Hagström

Men samtidigt som deltagandet i internationella insatser tillför kunskap och lärdomar till det nationella försvaret, innebär det också en belastning på förbanden på hemmaplan. 

– Många gånger är de samma funktioner som efterfrågas under en insats, som exempelvis underrättelse. Förbanden kanske inte kan upprätthålla övning och utbildning som de annars skulle ha gjort, och långa insatser blir till slut slitsamma att upprätthålla. Problemen kan till viss del förebyggas genom bra planering, men inte fullt ut, säger Eva Hagström Frisell. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet