Fyra avslutade tvister under hösten

Under hösten har Officersförbundet avslutat fyra tvister med Försvarsmakten.  Tvisterna handlar om information om anvisat boende. Arbetsgivaren har skyldighet att informera förbundets officersföreningar om anvisat boende, men informationen har uteblivit trots att parterna är överens om hur den ska delges. Det är OF F 21, OF F 7, OF F 17, samt Kustflottan OF som därför har påkallat tvisteförhandling. Förhandlingarna har lett till att skadestånd betalats ut till Officersförbundet. Den totala summan är 75 000 kr och kommer att fördelas mellan föreningarna. I tvistelösningen finns dock inte bara ett skadestånd. Parterna på förbandet ska också genomföra en gemensam utbildning om rörlighetsavtalet och hur rutinen ser ut när det gäller information om anvisat boende.

– Vi är nöjda med att parterna nu tvingas till att genomföra en partsgemensam utbildning på hemmaförbandet, säger Mikael Kenttälä ombudsman på Officersförbundet. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post