Sök
Stäng denna sökruta.

Försvarsmaktens personal avråds från resor till Belarus

Försvarsmakten avråder nu personal inom myndigheten från att resa till Belurus. ”Utvecklingen i Belarus den senaste tiden har skapat en förändring i hotbilden vilken motiverar att resor även till Belarus bör undvikas av Försvarsmaktens personal”, skriver myndigheten i det nya beslutet.

Josefine Owetz
Janerik Henriksson/TT
Förstärkningen kommer efter en ökad rysk aktivitet i Östersjön, med inslag som avviker från normalbilden, enligt Försvarsmakten.

Försvarsmaktens personal rekommenderas sedan förra året att undvika resor till Ryssland, Kina och Iran. Nu läggs ytterligare ett land till på listan, framgår av ett beslut om utlandsresor för Försvarsmaktens personal. Från den 1 oktober inför myndigheten anmälningsplikt för de anställda vid resor även till Belarus, kan Officerstidningen berätta.

”Ett 15-tal stater bedriver underrättelseverksamhet och har underrättelseofficerare i Sverige. Riskerna med resor till Ryssland, Kina och Iran har tidigare belysts av Must. Utvecklingen i Belarus den senaste tiden har skapat en förändring i hotbilden vilken motiverar att resor även till Belarus bör undvikas av Försvarsmaktens personal. Dessutom är samarbetet mellan de ryska och belarusiska säkerhetsstrukturerna omfattande”, skriver myndigheten i skrivelsen.

All kontinuerligt tjänstgörande personal i Försvarsmakten ska i förväg anmäla resor till Ryssland, Kina, Iran och Belarus. Såväl privata resor som tjänsteresor ska anmälas. En sådan anmälan ska göras till lokal säkerhetsorganisation.

» Dessutom är samarbetet mellan de ryska och belarusiska säkerhetsstrukturerna omfattande «

Reserekommendationen syftar till att skydda medarbetarna mot säkerhetshot och skydda Försvarsmaktens skyddsvärden.

Hotet avseende underrättelseverksamhet mot försvarsmaktsanställda kan generellt sägas öka vid vistelser utomlands, står det i beslutet. Detta eftersom den enskilde blir mer sårbar samtidigt som utländska underrättelse- och säkerhetstjänsters verksamhet underlättas när den kan genomföras i hemlandet. Därtill har flera stater en lagstiftning som ger långtgående befogenheter för respektive underrättelse- och säkerhetstjänst.

”I samband med besök i länder med stark säkerhetsapparat riskerar försvarsmaktspersonal liksom annan personal inom försvarssektorn, att bli utsatt för kartläggning, övervakning, trakasserier, misskreditering eller närmanden från specialtjänsterna”, står det i skrivelsen.

Beslutet, som har fattats av generalmajor Lena Hallin i egenskap av Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef, gäller från och med den 1 oktober 2021. Det ersätter tidigare beslut.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet