Sök
Stäng denna sökruta.

FHS utlovar fler disputerade chefer och lärare

Ledande akademiska befattningar ska innehas av disputerade officerare och den vetenskapliga kompetensen bland lärare och deltagare i högskolans beslutande organ ska öka. Det beskedet ger Försvarshögskolan efter kritiken från Universitetskanslerämbetet.

Linda Sundgren
Johan Alp
Under året ska Försvarshögskolan åtgärda de brister i vetenskaplig kompetens som Universitetskanslerämbetet kritiserat FHS för.

I höstas slog Universitetskanslerämbetet, UKÄ, fast att Försvarshögskolan, FHS, inte följer högskolelagens krav om vetenskaplig kompetens hos de medarbetare som fattar beslut i ärenden som rör forskning och vetenskap. Strax innan jul lämnade FHS sitt svar till UKÄ om hur lärosätet planerar att åtgärda bristerna. 

– Vi har tydliggjort vilka befattningar och organ som kräver vetenskaplig kompetens, men även vilka som kräver professionell militär kompetens. Det innebär inga stora förändringar på individnivå, men störst påverkan har det på fem befattningshavare som i dag saknar vetenskaplig kompetens, två prefekter, en biträdande prefekt och två studierektorer, säger Försvarshögskolans rektor Robert Egnell.

RobertEgnell-1RE kopiera
Robert Egnell

Hittills har ingen behövt lämnat sin befattning, det kommer att ske först till nästa år. 

– Vi har bedömt att det är viktigare att värna om stabiliteten och att ha duktiga chefer på plats än att genomföra förändringen så snabbt som möjligt. Men från nästa år vill vi ha rätt kompetens på befattningarna. 

Under tiden löser FHS underskottet på vetenskaplig kompetens genom delegering. 

– Beslut kommer att delegeras till proprefekterna som redan i dag är disputerade. Våra prefekter och proprefekter har alltid jobbat i stridspar, säger Robert Egnell. 

» Nu måste vi snabbt försöka åstadkomma det som borde ha skett de senaste decennierna. «

Kritiken från UKÄ innebär ett större behov av disputerade officerare. I vissa av högskolans organ ska den vetenskapliga kompetensen öka och fler militärer med forskarutbildning behövs i såväl undervisning som forskning och till olika chefsbefattningar. 

– Aktierna för disputerade officerare har stigit något enormt hos oss. Nu måste vi snabbt försöka åstadkomma det som borde ha skett de senaste decennierna och vi behöver jobba för att få fram fler disputerade officerare, säger Robert Egnell och fortsätter:  

– Det vi gör nu är något FHS ändå hade behövt göra så småningom. Men att vi nu tvingas in i detta samtidigt som vi genomför stora organisatoriska förändringar har bidragit till stor stress och har heller inte gynnat grannsämjan inom organisationen, om man säger så.   

Under våren ska UKÄ yttra sig om de åtgärder som Försvarshögskolan planerar att vidta är tillräckliga för att leva upp till högskolelagens krav på vetenskaplighet. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet