Det svenska militära bidraget i Mali förlängs

För ”fortsatt stärkt säkerhet i Mali” förlängs det svenska deltagandet inom FN-insatsen Minusma och franska Task Force Takuba. Ett fördjupat samarbete med Frankrike är viktigt, enligt försvarsminister Peter Hultqvist. Samtidigt har Frankrike själv beslutat att stoppa sitt militära samarbete med Mali.

Sverige deltar militärt i Mali genom FN-insatsen Minusma, Task Force Takuba och EUTM Mali.

Utvecklingen i Mali går åt fel håll trots närvaron av 18 000 FN-personal och ytterligare runt 5 000 soldater inom franskledda Operation Barkhane. Under det senaste året har två militärkupper ägt rum, landet är inne på sin tredje president och sin femte regering.

Mot denna bakgrund fattade svenska regeringen i oktober beslutet att förlänga det svenska militära deltagandet i Mali. Det gäller dels FN-ledda Minusma, där Försvarsmakten enligt propositionen kommer anpassa verksamhetens operationsradie på grund av brist på helikoptrar och sjukvårdspersonal. Dels gäller förlängningen den franska insatsen Task Force Takuba, där Sverige sedan februari 2021 bidrar med en helikopterburen snabbinsatsstyrka om cirka 150 soldater. 

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) handlar det om grundläggande stabilitet i regionen.

– Skulle det internationella samfundet inte engagera sig i Mali, så skulle vi få problem med brottslighet, trafficking, drog-smuggling, religiös jihadism och terrorism, säger Peter Hultqvist i en intervju i SvD.

» Skulle det internationella samfundet inte engagera sig i Mali, så skulle vi få problem med brottslighet, trafficking, drogsmuggling, religiös jihadism och terrorism. «

Samtidigt har Sverige genom deltagandet i Task Force Takuba fördjupat samarbetet med Frankrike. Något som enligt försvarsministern är viktigt att vidmakthålla.

– Det är oerhört viktigt för Sverige och Skandinavien att ha ett bra samarbete med Frankrike. Vi har olika typer av militärt samarbete med Frankrike och det tänker vi fortsätta med, säger Peter Hultqvist i samma intervju.

Även  för EU-samarbetet är den här aspekten viktig, när Storbritannien lämnat och maktbalansen skiftat till Frankrikes fördel.  

Frankrike själv har beslutat att stoppa sitt militära samarbete med Mali. Efter militärkuppen i maj sa president Emmanuel Macron att det inte går att arbeta med regeringar som förhandlar med väpnade islamistgrupper. 

I september tackade Sverige ja till en förfrågan från Frankrike om att bemanna chefspositionen inom Task Force Takuba. 

Enligt det nya beslutet ska Task Force Takuba under första kvartalet 2022 bestå av högst 150 personer. Därefter ska bidraget avvecklas, för att senare samma år komma tillbaka i form av ett medicinskt team om cirka 20 personer. Styrkebidraget inom Minusma beräknas till cirka 220 personer, med möjlighet till förstärkning till högst 470 personer. Under 2023 ska bidraget påbörja avveckling vilken förväntas vara avslutad under 2024.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

– Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

» Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

– Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

– Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

– Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

– Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

– Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

– Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post