Sök
Stäng denna sökruta.

Samövning med amerikanska specialförband

Under en bilateral övning längs Östersjökusten har amerikanska specialförband varit baserade på Skaraborgs flygflottilj, F 7. Syftet har varit att stärka förmågan att genomföra gemensamma insatser. På F 7 är man nöjd med övningen, som ledde till att flera målsättningar för året nåddes.

Maria Widehed
Astrid Amtén / Försvarsmakten
"Vi har fått ett kvitto på att vi har den kompetens och infrastruktur som krävs", säger överste Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj, efter samövningen med amerikanska specialförband.

Både svenska och amerikanska enheter från marin-, flyg- och markförband har deltagit i övningen. Dessutom har USA deltagit med delar ur sina specialförband
    Det amerikanska flygvapnets 352:a flottilj för specialoperationer landade med amerikanska Osprey-flygplan på F 7, där övningen varit planerad sedan länge. Den har stärkt flottiljens förmåga, säger överste Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj.

– Vi måste vara beredda att ta emot dem som vill ge oss stöd och det kräver övning.

Att ha den amerikanska personalen boendes och arbetandes på F 7 har krävt noggranna förberedelser. Och utöver specialförbandens närvaro har flottiljen även koordinerat annan verksamhet – från mörkerflygning till slutövningar för andra krigsförband.

– Det här var helt otroligt bra övning för flottiljen, inte minst eftersom Aurora 20 ställdes in – det skulle ha varit ett viktigt steg i krigsförbandsutvecklingen här. Men när jag tittar på vad vi har gjort under den här perioden ser jag att vi har uppnått flera målsättningar som fanns för Aurora, säger hon. 

En säkerhetsutmaning har varit smittorisken. Pandemin har krävt extra försiktighetsåtgärder, och flottiljen har klarat sig utan ett enda fall av covid-19 under perioden. Inför mottagandet arbetade Malin Persson fram tre grundplåtar för värdlandsstödet.

– Mitt fokus har varit baserat på tre ”s”; safety, security och service. Safety, flygsäkerhet och verksamhetssäkerhet. Security, att skydda oss och amerikanerna mot yttre säkerhetshot. Och slutligen att ge service, till gästande och egna förband.

Hur har övningen gått?

– Vi gick ”all in” och jag är jättenöjd. Personalen har varit supergrym och vi har fått ett kvitto på att vi har den kompetens och infrastruktur som krävs. Det är viktigt att skicka den signalen till alla som vill ge stöd i händelse av krig eller ofred: att vi har koll och kommer att ta emot dem. 

Vilka förbättringsområden ser du?

– När man tvingas göra detta snabbt inser man att mycket finns i personalens kunskap, kompetens och erfarenhet. Nu har vi lagt mycket krut på att utvärdera för att skapa en tydligare struktur. Vi avslutar 2020 med en riktigt bra magkänsla, säger hon.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet