Samövning med amerikanska specialförband

Under en bilateral övning längs Östersjökusten har amerikanska specialförband varit baserade på Skaraborgs flygflottilj, F 7. Syftet har varit att stärka förmågan att genomföra gemensamma insatser. På F 7 är man nöjd med övningen, som ledde till att flera målsättningar för året nåddes.

"Vi har fått ett kvitto på att vi har den kompetens och infrastruktur som krävs", säger överste Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj, efter samövningen med amerikanska specialförband.

Både svenska och amerikanska enheter från marin-, flyg- och markförband har deltagit i övningen. Dessutom har USA deltagit med delar ur sina specialförband
    Det amerikanska flygvapnets 352:a flottilj för specialoperationer landade med amerikanska Osprey-flygplan på F 7, där övningen varit planerad sedan länge. Den har stärkt flottiljens förmåga, säger överste Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj.

– Vi måste vara beredda att ta emot dem som vill ge oss stöd och det kräver övning.

» Vi måste vara be­redda att ta emot dem vill ge oss stöd och det kräver övning. «

Att ha den amerikanska personalen boendes och arbetandes på F 7 har krävt noggranna förberedelser. Och utöver specialförbandens närvaro har flottiljen även koordinerat annan verksamhet – från mörkerflygning till slutövningar för andra krigsförband.

– Det här var helt otroligt bra övning för flottiljen, inte minst eftersom Aurora 20 ställdes in – det skulle ha varit ett viktigt steg i krigsförbandsutvecklingen här. Men när jag tittar på vad vi har gjort under den här perioden ser jag att vi har uppnått flera målsättningar som fanns för Aurora, säger hon. 

En säkerhetsutmaning har varit smittorisken. Pandemin har krävt extra försiktighetsåtgärder, och flottiljen har klarat sig utan ett enda fall av covid-19 under perioden. Inför mottagandet arbetade Malin Persson fram tre grundplåtar för värdlandsstödet.

– Mitt fokus har varit baserat på tre ”s”; safety, security och service. Safety, flygsäkerhet och verksamhetssäkerhet. Security, att skydda oss och amerikanerna mot yttre säkerhetshot. Och slutligen att ge service, till gästande och egna förband.

Hur har övningen gått?

– Vi gick ”all in” och jag är jättenöjd. Personalen har varit supergrym och vi har fått ett kvitto på att vi har den kompetens och infrastruktur som krävs. Det är viktigt att skicka den signalen till alla som vill ge stöd i händelse av krig eller ofred: att vi har koll och kommer att ta emot dem. 

Vilka förbättringsområden ser du?

– När man tvingas göra detta snabbt inser man att mycket finns i personalens kunskap, kompetens och erfarenhet. Nu har vi lagt mycket krut på att utvärdera för att skapa en tydligare struktur. Vi avslutar 2020 med en riktigt bra magkänsla, säger hon.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Försvarets materielverk ska fördubbla sin omsättning under kommande år och hundratals tjänster ska tillsättas, däribland 160 militära befattningar. Men konkurrensen om officerskompetensen är hård och en dialog förs med Försvarsmakten om hur bemanningen ska lösas.
  I dag är 60 YAM-befattningar på FMV vakanta. Samtidigt kan behovet av militär kompetens komma att öka ytterligare de närmaste åren.

  Den pågående upprustningen ökar trycket på flera företag, organisationer och myndigheter, däribland Försvarets materielverk, FMV. Med regeringens inriktning ska myndigheten fördubbla sin omsättning under de kommande åren och antalet medarbetare ska öka med 680 årsarbetskrafter, vilket bedöms motsvara cirka 900 personer.

  – Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. Vi kommer nog inte att nå riktigt ända fram, men väldigt nära. Sedan ska vi växa med ytterligare ungefär 600 personer de kommande fyra åren, säger Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör på FMV.

  Av de planerade rekryteringarna behövs cirka 160 personer med militär kompetens på FMV, så kallade YAM-befattningar. YAM står för yrkesofficer vid annan myndighet och innebär att officerare lånas ut av Försvarsmakten till en civil myndighet under viss tid. Men tillgången på militär kompetens är begränsad och ännu har man inte lyckats bemanna upp alla YAM-rader.

  » Bara i år ska vi växa med 300 personer och målet är att vi ska vara 2 500 medarbetare vid årets slut. «

  – Vi har haft ett behov av 160 YAM-befattningar sedan jag började på FMV för ett drygt år sedan, men vi har inte lyckats bemanna fler än 100 av dem. Det är också möjligt att vi kommer att identifiera ytterligare behov av YAM-befattningar under kommande år, säger Ylva Navér. 

  Det händer att officerare på eget initiativ ansöker till lediga tjänster på FMV, utanför YAM-systemet. Hur många personer det rör sig om finns inga siffror på, men diskussioner har inletts med Försvarsmakten om hur det ska hanteras.

  – Vi ska inte välja bort någon därför att de kommer från Försvarsmakten utan bara ta hänsyn till vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten, och ibland är det en officer, säger Ylva Navér.

  En växande personalstyrka kräver också utökade arbetsytor. FMV har förhyrt lokaler runt om i Stockholm utanför Tre vapen och våren 2024 ska en ny paviljong med 130 arbetsplatser vara inflyttningsklar på Värtavägen. Men FMV rekryterar inte bara till Stockholm utan också till verksamhetsorter ute i landet. Bland annat sker en omfattande tillväxt inom Test och evaluering, som i år ska utökas med dryg 100 befattningar. Test och evaluering har verksamhet i Vidsel, Härnösand, Linköping, Karlsborg/Skövde, Älvdalen, Enköping och Karlskrona.

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post
  I november 2021 meddelade Försvarsmakten att det nya skyddsglasögonsystemet snart skulle komma. Detta efter att Försvarets materielverk upphandlat nya skyddsglasögon. Men de har sedan dess legat hos Försvarsmaktens centrallager.

  – Det stämmer att vi har fått leverans av skyddsglasögon, men vi kunde inte bekräfta att de klarade laser. Det vore en allvarlig kvalitetsbrist ur ett säkerhetsperspektiv, därför har vi hållit kvar dem på centrallagret i väntan på att reda ut den här frågan, säger Försvarsmaktens logistikchef brigadgeneral Claes Isoz.

  Nu är frågan utredd, testerna har visat att glasögonen klarar laser och leveranser kommer att ske till förbanden i närtid.

  Det nya kroppsskyddet 23 D, som är specialanpassat för kvinnor, skulle ha levererats till förbanden innan midsommar i år.  

  – Nu blev det inte så. Det beror på att vi även där haft utmaningar med den tekniska dokumentationen. Kroppsskydden är väldigt dyra och vi behövde tillse att verksamheten skulle kunna ta hand om dem på ett bra sätt när det gäller förvaring, underhåll och användning. Brukarutbildningen är planerad till vecka 40, sedan ska de direkt ut, säger Isoz. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post
  En 21-årig soldat omkom efter att ha blivit påkörd av en tankbil på Blekinge flygflottilj, F 17, den 17 augusti. Olyckan utreds nu som ett arbetsmiljöbrott.
  Det är ännu oklart hur lång tid det kommer att ta att utreda olyckan på Blekinge flygflottilj där en 21-årig soldat omkom.

  Enligt SVT nyheter kom larmet om olyckan inne på flygflottiljen i Ronneby vid elvatiden på förmiddagen. En soldat hade blivit påkörd och förts till sjukhus där han senare avled. Dagen efter olyckan hölls en presskonferens. Där framkom bland annat att den omkomne befunnit sig framför fordonet när olyckan skedde. 

  – Det är med stor sorg och tungt hjärta vi bjudit in i dag. Det jag kan säga är att den förolyckade blev påkörd av en tankbil under ett rutinarbete inne på området. Trots omedelbara livräddande insatser gick hans liv inte att rädda, sa flottiljchef överste Anders Jönsson, enligt SVT nyheter.

  Händelsen utreds nu som ett arbetsmiljöbrott. Förundersökningsledare är kammaråklagare Jan Olin vid Nationella åklagaravdelningen i Malmö. 

  – Alla dödsolyckor i arbetet utreds som arbetsmiljöbrott och vi undersöker om den som är ansvarig för arbetsmiljön på något sätt har brustit i sina åtaganden. Om utredningen går hela vägen till åtal kan det ta ett till två år, men om så blir fallet kan jag inte svara på, säger Jan Olin till Officerstidningen. 

  Dela artikel:

  Facebook
  Twitter
  E-post