Sök
Stäng denna sökruta.

Nya centrala avtal inom staten klara

Under årets statliga avtalsrörelse har 29 fackförbund förhandlat med Arbetsgivarverket om tio kollektivavtal. Resultatet är bland annat att märket på 7,4 procent under två år gäller, att löneavtalet får förstärkningar och att parterna gemensamt ska arbeta med hur avtalen ska fungera under freds­tida krissituationer.

Cecilia Gustafsson

Jag är glad och nöjd att vi fått genomslag för ett antal viktiga frågor som äntligen fallit på plats. Det handlar till exempel om att värdera yrkesskicklighet och kompetensdjup samt vikten av skyddsombudens värdering vid lönesättning, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Den centrala statlig nivå utgör grunden för hur avtalen på försvarsmaktsnivå och OrgE-nivå utformas. I det centrala statliga Rals-avtalet är märket 7,4 procent under en tvåårsperiod. 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året. 

Nya skrivningar om erfarenhet och skyddsombud

Det centrala statliga Rals-avtalet har också fått två förstärkningar i form av nya skrivningar. För det första finns det en skrivning om att man vid lönesättning ska ta hänsyn till arbetstagarens erfarenhet och hur den bidrar till verksamheten. För det andra finns det en skrivning om att man vid lönesättning ska ta hänsyn till fackligt arbete och uppdrag som skyddsombud.

– Det är två nya skrivningar som ska användas i samband med lönesättning. Det kan tyckas som små förändringar, men skrivningen om erfarenhet innebär att avtalet trycker på erfarenhet och kompetensdjup. Vi kommer ta det vidare till Försvarsmakten när vi pratar om lönesättning av exempelvis specialistofficerare. Det är också principiellt väldigt viktigt att uppdraget som skyddsombud ska vara meriterande, säger Susanne Hultgren, Officersförbundets förhandlingschef.

Vad Arbetsgivarverket inte fick igenom

Under förhandlingen har Arbetsgivarverket också fått igenom några av sina förslag. I avtalet har rätten att ha betald ledighet vid tentamen tagits bort, men möjligheten att medarbetaren och chefen ska komma överens om betald ledighet vid tentamen finns fortfarande kvar.

– Det är också viktigt att lyfta fram vad Arbetsgivarverket inte fick igenom. De fick inte igenom ett avtal som löper på tillsvidare utan siffor på löneökningar. De fick inte heller igenom förlängd period för att förlägga huvudsemester som skulle inneburit att arbetsgivaren kan förlägga huvudsemester i maj eller september. Det har vi satt stopp för, säger Susanne Hultgren.

Fler nyheter i avtalet:

 • Den blivande förälder som inte är gravid har under graviditet rätt att följa med till mödravårdscentral (eller motsvarande) och få betald ledighet vid två tillfällen.
 • Ersättningen för läkemedel är fortfarande max 2600 kronor per år, men administrationen kring hur det utbetalas kommer att ändras. Mer information kommer.
 • Semestertillägget har höjts och är nu lika för alla arbetstagare.
 • Ny partsgemensam arbets grupp kommer att följa den säkerhetspolitiska utvecklingen.
 • Ett nytt centralt avtal som kan användas vid fredstida krissituationer ska förhandlas fram.

Rals förhandlingar på försvarsmaktsnivå har börjat

Nu har Rals-förhandlingar på försvarsmaktsnivå påbörjats som sedan kommer följas av förhandlingar på OrgE-nivå. 

– När vi nu har påbörjat förhandlingar med Försvarsmakten om ett nytt Rals-avtal är det avgörande för verksamheten att de behov som parterna på OrgE har identifierat, alltså vilken ekonomi som behövs för att klara av personalförsörjningen, utgör grunden i Försvarsmaktens nya avtal. Det är ett omfattande arbete som nu påbörjats och det finns planerade möten för förhandling november ut, säger Susanne Hultgren.

Är du nyfikna på vad Officersförbundet förhandlar för rekommenderas att du läser förbundets folder. Den finns på förbundets webbplats.

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Senast publicerat
  Ur arkivet