Sök
Stäng denna sökruta.

Nu pågår Rals-förhandlingar på förbanden

I mitten av oktober kom Officersförbundet tillsammans med Försvarsförbundet, Seko Försvar och Saco-S FM överens med Försvarsmakten om ekonomin för årets Rals. Det innebär att det är bestämt hur pengarna ska fördelas mellan organisationsenheterna (OrgE). Därmed pågår nu förhandlingar på förbanden och nya löner för alla individer sätts.

Cecilia Gustafsson
Istockphoto

– Vi har utöver det så kallade ”märket” på 1,8 procent kommit överens om flera satsningar som berör uppvärderingen av det militära yrket. Officersförbundet och Försvarsmakten är till exempel överens om att det behövs ett särskilt fokus på specialistofficerare och deras löneutveckling. En av de stora frågorna som förbundet verkligen tryckt på är att specialistofficerarnas kompetensdjup ska erkännas vid alla lönehändelser, vilket vi också ser i skrift för första gången kopplat till den här revision, säger Susanne Nyberg, förhandlingschef på Officersförbundet.

Två av satsningarna  innebär att GSS-löner höjs till lägst 20 500 kr och att löner för officerare och specialistofficerare höjs till lägst 27 000 kr. Ingångslön för piloter höjs till 42 000 kr och följdjusteringar möjliggörs. Lägsta lönenivån för Arbetsområde 24 (militärt arbete), bestanivå 3, lyfts till 30 000 kr. Arbetsområde 24 syftar på vad för typ av arbete en individ utför, i det här fallet militärt arbete, medan bestanivå 3 ska återspegla det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som krävs för att utföra olika arbetsuppgifter. Exakt vilka som tillhör Arbetsområde 24 (militärt arbete), bestanivå 3, vet främst cheferna på respektive OrgE. Om en medlem vill veta om personen berörs av höjningen bör medlemmen därför fråga sin chef och officersförening. Extra ekonomi för följdjusteringar till just den satsningen framgår i beslutet och syftar till att möjliggöra en fortsatt lönespridning.

– Det rör sig om större satsningar i årets Rals. Det är bra att det finns mer pengar än vanligt att röra sig med, men det är också en utmaning för parterna på OrgE som nu måste ta ansvar för att det blir rätt när pengarna fördelas på individnivå, säger Susanne Nyberg.Beslutet gäller från och med första oktober i år. När förhandlingarna på OrgE kan vara klara är omöjligt att säga i nuläget utan det beror på hur långt i förberedelsearbetet man kommit på respektive OrgE. Om man som medlem vill veta hur det går med förhandlingarna bör man vända sig till sin chef och officersförening. 

Dela artikel:
Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

    Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

    Senast publicerat
    Ur arkivet