Lönestruktur 2022 fastställd

Nu har Försvarsmakten och Officersförbundet med övriga fackförbund fastställt den nya lönestrukturen. Officersförbundet har dock samverkat i oenighet kring lönestrukturen. Den gäller från och med 1 april i år och innebär bland annat en markant höjning av lägsta lön för GSS/K.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens lönestruktur är det ramverk som används för att arbeta med personalens lön efter arbetsområde och nivå på alla förband. Lägsta eller högsta lön bör ses som värden som ger en riktning för vad personalen ska ha i lön. Försvarsmakten och Officersförbundet har samverkat i oenighet, det vill säga att parterna inte är överens, om lönerna för militär personal. Inom det som kallas arbetsområde 24 (militärt arbete) är just nu exempelvis lägsta lönen för officerare och specialistofficerare 27 000 kronor. 

– Det är för låga löner för militär personal om vi jämför med andra arbetsområden. Det som skiljer civil och militär personal åt är att det för civila exempelvis jurister och ekonomer finns flera arbetsgivare som värderar och avgör vilken lön de ska ha. För militär personal är det bara Försvarsmakten som själva värderar och avgör vilken lön de ska ha. Vi tycker helt enkelt att de värderar den militära kompetensen för lågt. Försvarsmakten måste inte minst utifrån ett tillväxtperspektiv säkerställa att den militära personalen har bra anställnings-och arbetsvillkor. Det är kritiskt för att behålla och rekrytera militär personal. Nu kommer Försvarsmaktens budget att öka gradvis, och en del av den budgeten bör gå till att höja den militära personalens löner, säger Lars Fresker förbundsordförande i Officersförbundet.

Vi tycker helt enkelt att de värderar den militära kompetensen för lågt.

En av förändringarna i årets lönestruktur som sticker ut är att den nya lägsta lönen för GSS/K OR 1–3 är 22 000 kronor och GSS/K OR 4–5 24 000 kronor. Förbundet har i flera år arbetat för att höja GSS/K lägsta lön, men även om det sker en viss höjning i årets lönestruktur anser förbundet att det fortfarande är för lågt. 

Den nya lönestrukturen gäller från och med 1 april i år. För de nya som anställs eller gamla som byter arbetsuppgifter (befattning) från 1 april måste arbetsgivaren använda de nya lönerna. Alla andra kommer gå in på de nya lönerna när antingen arbetsgivaren, officersföreningen eller en arbetstagare själv tar initiativ, antingen via en dialog eller förhandling. Inriktningen är att alla ska ha fått lön utifrån den nya lönestrukturens lägsta värden senast första oktober i år. Om detta inte har skett så kommer pengar skjutas till i samband med Rals.

– Men desto tidigare desto bättre, det finns ingen anledning att skjuta på det då det är en fråga om när, inte om lönerna ska höjas. Det är orimligt att låta erfaren personal vänta till 1 oktober medan de nyanställda går in på en högre lön. Arbetsgivaren kommer få ekonomi att höja samtliga lägsta löner för GSS senast 1 oktober och då är det förödande att vänta då det skapar oerhörd negativ upplevelse hos den personal Försvarsmakten verkligen behöver. Min förhoppning är att parterna på förbanden snarast sätter sig tillsammans och gör en plan för att omhänderta den nya lönestrukturen, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef på förbundet. 

jan-moller-2021-kontakt1 kopiera
Jan Möller

En officersförening som tagit initiativ till att de berörda GSS/K får höjningen utifrån den nya lönestrukturen är OF F 7. 

– Vi fick veta att det skulle komma en ny lönestruktur och vad den innebar en tid innan och vi kallades till samverkan med arbetsgivaren. Den 4 april satt vi tillsammans och vi stämde av med arbetsgivaren att båda parter hade samma information om Försvarsmaktens lönestruktur 2022. På mötet fattade arbetsgivaren beslut om att höja lönerna för några av de berörda GSS/K direkt. Det är skönt när man är överens, men nu kommer vi att fortsätta arbetet och se till att alla berörda GSS/K höjs utifrån den nya lönestrukturen, säger Jan Möller, ordförande för OF F 7. 

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

  Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Officerstidningens nyhetsbrev kommer två gånger i månaden och ger dig nyheter från Officerstidningen direkt till din inkorg.

   Jag godkänner att Officerstidningen sparar mina uppgifter.

   Observera att du även behöver klicka på godkänningslänken i det bekräftelsemeddelande som kommer att skickas till din e-postadress för att slutföra prenumerationen. Vänligen kontrollera din skräppostmapp om du inte har mottagit bekräftelsemeddelandet efter att ha registrerat dig.